Център за професионално обучение към АПРА ООД

ЦПО към АПРА ООД е лицензиран с лицензия No 2012121021 02.01.2013 г.

За нас

Академията осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия или по част от професия, както и нейното усъвършенстване.

 

Предлагани обучения и предстоящи курсове по следните професии:

Предстоящ курс за професионално обучение по рамкова програма Д4 и Б16 – Придобиване на квалификация по част от професия октомври/декември 2024 г. – дата за изпит – 21 декември 2024

1. Обучение по част от професия в “Маркетингови проучвания” II СПК „Сътрудник в маркетингови дейности” 3420201;

2. Обучение в професионално направление: “Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти”, код 213. Професия: “Графичен дизайнер”, код 213070, Специалност: “Графичен дизайн”, код 2130701, трета степен на професионална квалификация;

3. Обучение в професионално направление: “Компютърни науки”, код 481; Професия: “Системен програмист”, код 481020, специалност: “Системно програмиране”, код 4810201, трета степен на професионална квалификация

4. Обучение в професионално направление: “Компютърни науки”, код 481; Професия: “Приложен програмист”, код 481030; Специалност: “Приложно програмиране”, код 4810301, трета степен на професионална квалификация в България, съгласно ЗПОО.

Нашите предимства

Персонално внимание

Размерът на групите ни е оптимизиран  за да може да обърнем персонално внимание на всеки

Преподавателски състав

Преподавателски състав от водещи експерти в България

Учебно съдържание

Практически упражнения и бизнес проекти поставени от реалния бизнес

Гъвкава форма на обучение

Гъвкава форма и график на обучение, подходящи за работещи или заети хора на удобно място в София

Диплома за професия

Диплома за професия, сертификати от ЦПО АПРА и удостоверения от МОН

Полезни връзки

Реално полезни курсове за обмен на опити и знания с преподаватели, ментори

Кандидатствай