Кафето е една от най-широко употребяваните напитки в света, известна със своя характерен вкус и съдържание на кофеин. Въпреки че стимулиращият ефект на кофеина върху поведението е добре установен, малко се знае за познавателните ефекти на другите биоактивни вещества в кафето. Кафето съдържа многобройни съединения с предполагаеми антиоксидантни свойства, включително ферулова киселина, кафеена киселина и хлорогенни киселини. Учени от изследователския център на Нестле в Лозана, Швейцария, направиха оценка на потенциалните ефекти от съединенията в кафето (с изключение на кофеина) върху функциите на мозъка.

Като първа стъпка за по-добро разбиране на ефектите на некофеиновите съединения в кафето върху настроението и познавателните функции, изследователите от Нестле проведоха пилотно проучване за оценка на острите ефекти от различни безкофеинови кафета, различаващи се по нивото си на хлорогенна киселина (тъй като това са най-разпространените съединения, открити в кафето), върху настроението и познавателните функции при възрастните. Два разтворими вида безкофеиново кафе – един с нормално количество на хлорогенни киселини и друг с високо съдържание – бяха сравнени с разтворимо кофеиново кафе с обикновено количество хлорогенни киселини и кафе плацебо. След консумация на съответните кафе напитки на участниците бяха дадени различни познавателни задачи за измерване на настроението и познавателната функция.

Както се очаква, обикновеното кофеиново кафе увеличи настроението и вниманието в сравнение с плацебото и обикновеното безкофеиново кафе. Интересното обаче е, че безкофеиновото кафе с високо съдържание на хлорогенна киселина повиши будността, намали чувството за умствена умора и намали броя на отчетените главоболия сред участниците в проучването (в сравнение с плацебото и безкофеиновото кафе с обикновено съдържание на хлорогенна киселина).

Д-р Беата Силбър, изследовател от научноизследователския център на Нестле и съавтор на изследването, заяви: „Това пилотно проучване дава забележителни резултати, върху които ще продължим да градим“.

Тези резултати първи показват, че има съединения в кафето, различни от кофеина, които могат да подобрят настроението и свързаните с него поведенчески реакции. Изследвателският характер на това проучване, обаче, изисква по-нататъшно разследване, за да се потвърдят тези констатации.

Оригинална статия:

В. Кроплим, Р. Крофт, Б. Силбър, К. Нийл, А. Шоли, К. Стоу, Д. Шмит. „Кафето, обогатено с хлорогенни киселини, подобрява ли настроението и познавателните функции след остро приложение при здрави възрастни? Пилотно проучване“. [в:] „Психофармакология“.

 

За центъра за наука и изследвания на Нестле

Центърът за наука и изследвания на Нестле, който обхваща Изследователския център на Нестле и широката му мрежа от външни партньори, е една от водещите изследователски организации в областта на храните, храненето и науките за живота. Въз основа на изследователските усилия на Нестле, центърът за наука и изследвания на Нестле изгражда стратегически партньорства с най-добрите научни институции в света, за получаване на повече знания за балансираното хранене, здравето и активния начин на живот. Разнообразен персонал от водещи изследователи от широк кръг от научни дисциплини, заедно с външни сътрудници от цял свят, са в центъра на изпълнението на визията на Нестле за „Добра храна, добър живот“.

Изследователският център на Нестле е много активен в посока изследване на ползите на продуктите, като използва мултидисциплинарен подход към науката и научните изследвания. Интегрирайки различни научни дисциплини и експертни познания, в т.ч. биология, технология на храните, нутригеномика и социология, Нестле се стреми да предложи практически решения за храненето на потребителите. Научете повече за Изследователския център на Нестле на адрес www.research.nestle.com.