Миналата вечер броячът на Twitter (The GigaTweet) отчете 10 милиарда съобщения, разпратени чрез Twitter. Това се случва три години след старта на социалната мрежа през 2006 г.

Първият милиард беше преминат с усилия чак в края на 2008 г. Но оттогава се забелязва значителен ръст в броя на потребителите и разпространената информация. Само година по-късно (през 2009 г.) съобщенията достигнаха 5 милиарда, а днес броят им е удвоен. Но най-ясна представа за ръста се придобива от следното сравнение – три години бяха нужни, за да се разпространят 10 милиарда съобщения, а в следващите 200 дни се очаква те да достигнат 20 милиарда.

Тази прогноза ясно очертава променящата се роля на социалните медии. Днес те вече са предпочитана глобална среда за разпространение и споделяне на информация, препоръки и тенденции. В Twitter се генерират над 50 милиона съобщения всеки ден и благодарение на сключените споразумения с Bing, Google и Yahoo микроблогинг платформата става нова част от информационната среда на милиони ежедневно.  „Туитването“ или процесът по създаване на съдържание в мрежата вече е глагол в десетки езици и се възприема като нормална езикова форма. А самата платформа има глобално значение  – информационният поток е следен от водещите международни медии, организации и институции.

Най-важните моменти от историята на Twitter