Фирма Електрон Прогрес има готовност за въвеждане на телемедицински услуги и оборудване в България

На 8.12.2011 г. в Централния военен клуб в София стартира двудневна научна конференция „MT&S – 2011″ на Института по отбрана. Като част от тематичното направление “Комуникационни и информационни технологии и системи, защита на информацията” в събитието беше включена презентация на Николай Рангелов, Директор цивилни програми на „Електрон Прогрес”. Компанията има солиден опит в изграждането на системи за сигурност и защита и вече е направила първите стъпки към въвеждане на модерни телемедицински услуги и оборудване у нас.

„Електрон Прогрес” вече стартира програма, чиято цел е анализ на възможността за въвеждане на телемедицински услуги в България. Тази програма се провежда в сътрудничество с Военно-медицинска академия.

Резултатите от практическите изследвания във ВМА доказват, че редица дейности като например, мониторинг на жизнените показатели, електронен стетоскоп, дигитална ултразвукова диагностика и т.н. могат да се извършват дистанционно, като ангажираният канал за обмен на данни варира от 64 Kbps до 512 Kbps. Само за сравнение, военната комуникационна система Harris ANW2 осигурява скорости между 30 и 1680 Kbps на дистанция до 20 километра, т.е. въвеждането на телемедицински услуги е възможно още сега, а не в далечното бъдеще, тъй като наличните технологии вече го позволяват.

В момента „Електрон Прогрес” активно търси сътрудничество с научни институти, медицински и учебни заведения, индивидуални експерти, за да реализира на практика телемедицински услуги и решения у нас. Те ще имат значим социален ефект и ще ни позволят да бъдем в час с европейските тенденции в здравеопазването.

Осигуряването на здравни услуги от разстояние, известно под името телемедицина е сред най-перспективните и динамични направления в здравеопазването. Множество експерти виждат в телемедицината средство за решаване на три от основните проблеми на модерното здравеопазване – липсата на достатъчно специалисти, увеличаването на броя на пациентите (поради застаряването на населението) и свързаното с него нарастване на разходите.

Телемедицината използва огромния прогрес в областта на телекомуникациите и чрез средствата на новите технологии заличава дистанцията между пациентите и лекуващите ги доктори, като осигурява по-лесно наблюдение и по-кратко време за реакция.

Например, чрез една от представените технологии диабетиците могат по безжичен път да предават данни за нивото на кръвната си захар, независимо къде се намират. Измерванията се правят автоматично с малък уред, който прехвърля данните чрез bluetooth до мобилния телефон на пациента, откъдето те се изпращат директно към компютъра на лекуващия го екип. По този начин лекарите ще имат винаги актуална информация за състоянието на пациента, а когато някой от показателите излезе извън нормата, системата автоматично ще алармира за това.

Подобни методи могат да се използват и при редица други болести – чрез подходящи за целта датчици (някои от които дори могат да се вградят в дрехите) се следи състоянието на пациента дистанционно. По този начин се пестят време и средства, а болниците могат да се погрижат адекватно за здравето на много повече хора. Друго ключово предимство е, че данните се предават в реално време, което позволява на лекарите да реагират моментално, в случай на нужда.

Телемедицината дава и нови възможности за постоперативно лечение и контрол. Чрез видеоконферентна връзка лекарят може да провери състоянието на пациента, без да го принуждава да губи часове в пътуване до болницата и изчакване пред кабинета.

В страните от Европейския съюз предимствата на телемедицината ще бъдат максимално оползотворени чрез въвеждането на единно здравно досие, което да съхранява в цифров вид цялата информация и история на заболяванията на пациента. Това ще засили персоналния подход в лечението и ще улесни действията на лекарите, като едновременно с това повиши ефективността им.