Договорът ще осигури доставката на съвременни системи за образна диагностика за период от 15 години

 

Министерството на здравеопазването на област Мурсия в Испания сключи договор на стойност 132 млн. евро със сектор „Здравеопазване” на Siemens за доставката на медицинска апаратура, услуги и финансиране. Под формата на публично-частно партньорство, Siemens ще предостави над 100 системи за образна диагностика, в т.ч. скенери за компютърна томография, системи за мамография и ултразвукови системи, на две болници в региона. Siemens ще обезпечи използването на най-съвременни технологии в здравните заведения през следващите 15 години. Договорът гарантира не само поддръжка на системите, но и иновации: системите ще бъдат подменяни на определени интервали от време с най-новите модели от съответната продуктова линия. Сектор „Финансови услуги” на Siemens вече е разработил финансовото решение за доставката на първоначалното оборудване и редовните му подмени.

Обществените болници на Картахена и Мар Менор в област Мурсия, Испания ще разполагат с общо над 1 000 легла и ще бъдат завършени до края на 2010 г. Министерството на здравеопазването на областта, обаче, се сблъска със сериозно предизвикателство при едновременното снабдяване на големите заведения с най-новите медицински технологии. За да преодолеят проблема, властите решиха да потърсят частен инвеститор. „С конкурсите за публично-частни партньорства се стремим да повишим качеството на здравните услуги в областта и същевременно да подобрим съотношението разходи/ползи”, заяви Мария Анхелес Паласио, министър на здравеопазването на Мурсия. „Решението на Siemens се оказа най-подходящото за този проект не само от технологична, но и от икономическа гледна точка.”

В основата на договора е заложен т.нар. бизнес модел „Услуги за управляване на оборудването” (MES), прилаган от сектор „Здравеопазване” на Siemens в редица успешни проекти, особено във Великобритания, където публично финансираната здравна система до голяма степен зависи от инвестициите на частни компании. Договорите за услуги за управляване на оборудването позволяват на потребителите да се възползват от най-съвременните технологии, без да се притесняват за поддръжката и управлението на системите. Освен това, надеждността на оборудването ще бъде гарантирана за определен период от време.

Материали за пресата са налични на: http://www.siemens.com/med-pictures/Murcia

Сектор „Здравеопазване” на Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Сектор „Здравеопазване” предоставя работа на близо 48,000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2009 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 11,9 млрд. евро и печалба от близо 1,5 млрд. евро. За повече информация: www.siemens.com/healthcare.