Rompetrol Group Corporate Center – управителното и ръководно звено на Ромпетрол Груп получи сертификат Germanischer Lloyd Certification. Компанията сертифицира основната си дейност в съответствие с интегрираната система за управление на качеството /ISO 9001-2008/, опазване на околната среда /ISO 14001-2004/ и здравословни и безопасни условия на труд BS/18001-2007/

“Това признание е вследствие на доброто управление на бизнеса, за което свидетелстват качеството на услугите и ефективността. Непрестанните усилия на нашите специалисти ни помогнаха да получим този сертификат за по-малко от година. Но също толкова важно е, че ние продължаваме да подобряваме дейността си, а системата за интегрирано управление може да помогне на дейностите по координация и управление”, заяви Мариан Николае, корпоративен директор на Групата по управление на качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Спазването на тези стандарти свидетелства за ефективността на дейността на компанията, постоянните грижи за околната среда и предотвратяване на замърсяването. Сертификатът по подразбиране свидетелства за подобряването на модалността на извършване на дейност, както и ефективно намаляване на разходите.

В момента всички компании от групата в Румъния са сертифицирани, като Вега Плоещ е първата сертифицирана рафинерия, а Rompetrol Downstream е първата мрежа за дистрибуция на горива, която е въвела ISO стандарти за качество.

Rompetrol Group Corporate Center е основана през октомври 2010 г. и в нея са съсредоточени управленските и ръководни функции на групата, основната й дейност по предоставяне на консултантски услуги в бизнеса и управлението на цялата организация.

 

Ромпетрол България АД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.

 

За „КазМунайГаз“

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.

 

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2009 г. отчита годишен оборот в размер от над 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага с над 9 600 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер от над 1,1 млрд. щатски долара от 2001 до края на 2009 г.

 

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания „КазМунайГаз”.