Компанията открива още 5 обекта на територията на страната до края на 2011 г.

Ромпетрол България откри нова бензиностанция на Главен път Е79 – с. Левуново, на 10 км от границата с Гърция и ГКПП Кулата. С новата локация националната верига на компанията вече включва 58 обекта в цялата страна. Клиентите на бензиностанцията Ромпетрол-Левуново ще могат да зареждат висококачествени горива Efix бензин 95, Efix дизел и бензин A100.

„До края на годината Ромпетрол България АД планира да открие още до 5 нови обекта на територията на страната. Целта ни е не само да разширяваме мрежата си в България, но и да подобряваме постоянно качеството на предлаганите от нас услуги. Нашето основно предимство е високото качество на горивата ни“, изтъква Станимир Смилков, Търговски директор на Ромпетрол България.

Всички дистрибутирани от Ромпетрол България горива се внасят от рафинерията Петромидия в Румъния, собственост на Ромпетрол Груп, която гарантира качеството на горивата на компанията. Наскоро Ромпетрол България стартира програмата „3 ПЛЮС” за лоялни бизнес клиенти, които заплащат закупеното гориво в брой. Тя дава бонус от 10 лв ваучер за гориво за всеки заредени 500 литра на месец.

Ромпетрол Груп стартира последната фаза от програмата за увеличаване капацитета на рафинерията Петромидия, с която преработката на суров петрол в началото на 2012 г. ще се увеличи от 3,8 млн. тона на 5 млн. тона годишно. До момента в проекта са инвестирани USD 234 млн., като се очаква сумата да нарасне до USD 377 млн. Проектът е част от стратегията на компанията да консолидира и развива присъствието си в Централна и Източна Европа и да позиционира Петромидия в топ 25 на рафинериите в Европа.

Ромпетрол България АД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.

 

За „КазМунайГаз“

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.

 

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2009 г. отчита годишен оборот в размер от над 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага с над 9 600 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер от над 1,1 млрд. щатски долара от 2001 до края на 2009 г.

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания „КазМунайГаз”.