Съвместният проект на БАР и АРА ще бъде официално анонсиран на „Пролетния бал” на рекламодателите и представен на „Форума на рекламата 2010”

 

Българската Асоциация на рекламодателите (БАР) и Асоциацията на рекламните агенции – България (АРА) се обединяват около „Правилата и добрите бизнес практики в отношенията клиент – агенция при организиране на конкурс за избор на рекламна агенция”. Документът предоставя основни насоки на работата при организиране и провеждане на конкурс за рекламна агенция, с цел неговото успешно приключване. Съвместният проект на двете асоциации ще бъде официално анонсиран на „Пролетния бал на рекламодателите” на 15 март в Sofia Live Club и представен на „Форума на рекламата 2010” на 16 март в зала 6 на НДК.

„Правилата при организиране на конкурс” се основава на оригиналния документ на Световната федерация на рекламодателите (WFA) и Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАCА). Документът разглежда работата на рекламодателя и агенцията в отделните етапи от процеса на провеждане на конкурса и предлага начини за създаване на максимално функционални отношения между клиент и агенция. Определени са общи правила за работа във всеки етап, сред които: определяне на срокове, критерии за оценяване, предоставяне на информация от страна на рекламодателя, заплащане за участието на агенциите, комуникация с кандидатите и т.н.

 „В контекста на несигурната икономическа обстановка и предизвикателствата, пред които е изправена и рекламната индустрия днес, е важно да се доверим на доказано ефективните практики. Придържането към правилата ще гарантира равноправни и справедливи условия на конкуренция, ще спести време и средства на всички страни и ще даде възможност за създаване на качествена и ефективна реклама”, коментира Антонис Кандзелис, Председател на БАР и Изпълнителен Директор на Нестле България АД.

“Работата на Асоциацията на рекламните агенции през годините винаги е била насочена към създаването на ясни правила за рекламния бизнес в България. Този пазар е един от най-конкурентните и добре развити и приемането на тези правила е доказателство, че двете страни в бизнеса работят успешно заедно.  Сигурен съм, че както рекламните агенции, така и рекламодателите в България ще бъдат по-сигурни и уверени, когато работят по ясни, прозрачни и равнопоставени условия”, заяви Красимир Гергов, Председател на АРА. 

Съвместният проект на БАР и АРА има за цел да разпространява добри практики и да предостави повече яснота и посоки за действие, които да улеснят работата и на рекламодателите и за агенциите. Приетите правила ще помогнат на рекламните агенции да се представят по-успешно в обявените конкурси, а рекламодателите ще могат да изберат агенцията, която най-добре отговаря на нуждите на техния бизнес. Двете асоциации ще продължат да работят активно в посока въвеждане и утвърждаване на европейски стандарти за саморегулация, предпоставка за подобряване на рекламната индустрия и на комуникацията с потребителите.

Документът „Правила при организиране на конкурс” ще бъде публикуван в електронен вариант на сайтовете на двете асоциации: www.baa.bg и www.arabulgaria.org.