На „Пролетния бал на рекламодателите“ ще бъдат обявени новите проекти и планове за развитие на Асоциацията

На 10 март 2010 г. на Годишното общо събрание членовете на Българската aсоциация на рекламодателите (БАР) очертаха основните приоритети в дейността си за 2010 г., които заедно с бъдещи проекти и планове за развитие ще бъдат представени на „Пролетния бал на рекламодателите“ на 15 март в Sofia Live Club.  Домакин на събитието ще бъде г-н Антонис Кандзелис, председател на Управителния съвет на БАР и изпълнителен директор на Нестле България АД. Специално за бала в София пристига г-н Малте Лохан, директор „Връзки с обществеността“ на Световната федерация на рекламодателите.

2 години след учредяването си Асоциацията е установила и поддържа връзки с други органи и асоциации в бранша, като възнамерява да продължи работа си с тях по различни проекти, както и да разшири мрежата си от партньори. През 2009 г. бе учреден „Национален съвет за саморегулация“ в партньорство с Асоциацията на рекламните агенции – България (АРА) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). БАР подкрепя откритото предоставяне на данни за аудиторията на различните медии, които са благонадеждни, точни и приемливи за всички участници в индустрията. Само преди броени дни бе обявен и съвместният проект на БАР с АРА – „Правила при организиране на конкурс”, който ще бъде официално представен на „Пролетния бал на рекламодателите“ на 15 март в Sofia Live Club.

„БАР все повече засилва позициите си и членовете й са силно мотивирани да работят за развитие на вече създадената мрежа за обмен на професионален опит, предоставяне на информация и експертна помощ в областта на рекламата, с оглед повишаване на нейната ефективност. Вярваме, че в тези трудни времена рекламата заема още по-важно място в съвременното общество, тъй като стимулира продажбите, иновациите и конкуренцията и пряко допринася за икономическия растеж“, коментира г-н Антонис Кандзелис, председател на УС на Българската асоциация на рекламодателите и изпълнителен директор на Нестле България.

На общото събрание членовете на БАР преизбраха седемте компании, които да влязат в Управителния съвет на БАР: Нестле България, Данон – Сердика, Байерсдорф България, Глобул, Кока-Кола България, Юробанк И Еф Джи България и Крафт Фуудс България. През 2010 г. членовете на БАА планират още по-активно участие и сътудничество с национални и международни асоциации, както и участие във всички процеси и проекти, свързани с прилагането на европейски и световни практики в областта на рекламата; поддържане на по-ефективен и ползотворен диалог с медиите и провеждане на отговорна, коректна и прозрачна рекламна политика от страна на компаниите-рекламодатели.

Българската асоциация на рекламодателите бе основана през пролетта на 2008 г. Към момента, компаниите, членуващи в нея са 16: Байерсдорф България, Юробанк И Еф Джи България, БТК/Вивател, Белла България, Глобул, Данон – Сердика, Екопак България, Кока-Кола България, Крафт Фуудс България, Мобилтел, Нестле България, Обединена Българска Банка, Рено-Нисан, Банка Пиреос, Хайнекен/Загорка и Юниливър България.