Директорът „Връзки с обществеността“ на  Световната федерация на

рекламодателите Малте Лохан пристигна в София специално за събитието

На 15 март в Sofia Live Club се проведе първият Пролетен бал на Българската асоциация на рекламодателите (БАР). На събитието бяха представени бъдещите проекти на Асоциацията. Домакин на Бала бeше г-н Антонис Кандзелис, председател на БАР и изпълнителен директор на Нестле България АД. Специално за бала в София пристигна г-н Малте Лохан, директор „Връзки с обществеността“ на Световната федерация на рекламодателите (СФР). Г-н Лохан изнесе лекция на тема „Реклама в условията на натиск: Запазване на потребителското доверие в ерата на дигиталните технологии” на „Четиринадесетия форум на рекламата”, организиран от Асоциацията на рекламните агенции – България (АРА).

В тези трудни времена, когато бизнесът е изправен пред особени предизвикателства, ефективността на рекламата играе все по-решаваща роля за успеха на една компания и нейните марки. БАР ще продължава да се развива и да работи по проекти, утвърждаващи европейските стандарти за измерване на аудиторията, саморегулация и медийна ефективност като предпоставка за подобряването на рекламната индустрия и комуникацията с потребителите.

Членовете на Асоциацията смятат, че единственият начин за постигане на положителни резултати и спечелване доверието на потребителите е всички представители на индустрията да бъдат обединени и да работят в тясно сътрудничество. Асоциацията е отворена към всички рекламодатели, които споделят вижданията й и е готова за диалог с всеки, който потърси подкрепа или партньорство в сферата на рекламната индустрия.

БАР ще работи в тясно сътрудничество със своите партньори и възнамерява през 2010 г. да разшири мрежата си от партньорства. Ще се работи активно за въвеждане и развитие на механизми за саморегулоация в сфери като: дигитален маркетинг и реклама, реклама към деца и добра познаваемост на медиите. БАР ще продължи да подкрепя отговорните и ефективни маркетингови комуникации в България.

„През 2009 г. Българската асоциация на рекламодателите постигна значителен напредък в сферата на рекламата и саморегулацията. Създаването на Национален съвет за саморегулация (НСС) и инициираните от него промени в Закона за радиото и телевизията, са успешна крачка в процеса на саморегулация в България. Законът изисква от радио и телевизионните оператори да прилагат Националния кодекс за търговска комуникация и предвижда санкции за тези, които не се съобразяват с препоръките на НСС. В действителност става въпрос за форма на съвместна регулация в търговската комуникация, която представлява съществено признание за съвместните усилия на индустрията”, коментира Малте Лохан, директор „Връзки с обществеността” на СФР.

Правила и добри бизнес практики на БАР и АРА за отношенията клиент-агенция при организиране на конкурс за избор на рекламна агенция