28.07.2011

Преди всичко искаме да уверим всички наши клиенти, че последните събития на българския пазар на горива няма да се отразят по никакъв начин на качеството на услугите и продуктите, предлагани в бензиностанциите на Ромпетрол България. В мрежата на компанията няма да има дефицит на гориво. Нашите клиенти могат да бъдат напълно спокойни, че ще осъществяваме редовно снабдяване и обслужването ще бъде нормално, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Доставките ни от румънската ни рафинерия Petromidia са стабилни и не се очакват сътресения. Във връзка със ситуацията и при необходимост Ромпетрол България има готовност да внесе допълнителни количества, за да отговорим на частично търсене на пазара на едро, но към момента не можем да се ангажираме с прогноза за конкретни обеми. Всичко зависи от общото търсене и предлагане на пазара.

Нашият опит в този бизнес ни е показал, че най-добрите решения могат да бъдат намерени чрез продуктивен диалог. Смятаме, че и в случая това е така. Убедени сме, че правителството и Ръководството на Лукойл ще намерят начин за разрешаване на проблемите помежду им, като естествено законът трябва да се спази и да бъде валиден за всички.

В момента консолидираме дейността си в България и се стремим към органичен ръст на бизнеса. Бензиностанциите на Ромпетрол България ще продължат да предлагат същите висококачествени горива (Efix бензин 95, Efix дизел и автогаз) на своите клиенти.

 

 

Ромпетрол България АД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.

 

За „КазМунайГаз“

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.

 

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2009 г. отчита годишен оборот в размер от над 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага с над 9 600 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер от над 1,1 млрд. щатски долара от 2001 до края на 2009 г.

 

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания „КазМунайГаз”.