• Продажби на стойност 44,1 милиарда швейцарски франка, 6,6% органичен ръст, 2,9% реален вътрешен ръст

 • Оперативна печалба от 6,6 милиарда швейцарски франка

 • 12,9% органичен ръст в развиващите се пазари и 2,6% в развитите пазари

 • Реален доход от акция в размер на 1,63 швейцарски франка, ръст от 12.4% във фиксирани валути

 • Оперативният оборот на Групата достига 1,5 милиарда швейцарски франка, в сравнение с 2,1 милиарда оперативен оборот, отчетен за първата половина на 2011 г.

 • Потвърждават се очакванията за развитие на Групата: органичен ръст от 5,% до 6%, повишаване на маржа и реалния доход от акция във фиксирани валути

 • Продажби на стойност 44,1 милиарда швейцарски франка, 6,6% органичен ръст, 2,9% реален вътрешен ръст

 • Оперативна печалба от 6,6 милиарда швейцарски франка

 • 12,9% органичен ръст в развиващите се пазари и 2,6% в развитите пазари

 • Реален доход от акция в размер на 1,63 швейцарски франка, ръст от 12.4% във фиксирани валути

 • Оперативният оборот на Групата достига 1,5 милиарда швейцарски франка, в сравнение с 2,1 милиарда оперативен оборот, отчетен за първата половина на 2011 г.

 • Потвърждават се очакванията за развитие на Групата: органичен ръст от 5,% до 6%, повишаване на маржа и реалния доход от акция във фиксирани валути

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле:Резултатите ни от първото полугодие доказват релевантността на поставените ни цели и стратегии в днешната нова реалност и демонстрират бързото им и дисциплинирано изпълнение с правилния избор в точното време. Продължаваме с много иновативни решения в световен мащаб, както в сегмента на популярно позиционираните продукти, така и на изключително премиум предложения. Непрекъснато откриваме нови начини за дистрибуция за достигане до нови потребители и използваме новите медии за увеличаване на както пряката ни връзка с потребителите, така и за постигане на възвращаемост на инвестициите в марките ни. Този подход доведе до успешен растеж и на развиващите се , и на развитите пазари. Стабилният ръст през първото полугодие и маржът на оперативната ни търговска печалба, редом с нашия стремеж към капиталова ефективност ни позволяват да потвърдим прогнозите си за цялата година.“

Преглед на дейността:

Нестле Групата продължи да отчита ръст във всички региони: в Северна и Южна Америка беше постигнат органичен ръст от 6,4%, в Европа – 2,6%, а в Азия, Океания и Африка – 12,6%. Бизнесът ни нарасна с 12,9% в развиващите се пазари и с 2,6% – в развитите пазари.

Храни и напиткиСеверна и Южна Америка:

Продажби в размер на 13,4 милиарда швейцарски франка, 5,7% органичен ръст и −0,1% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 17,4%, +10 базисни точки. Почти всички категории допринесоха за ръста, отчетен в зоната, докато търговската среда, особено в Северна Америка все още представлява предизвикателство. Маржът на търговската оперативна печалба в зоната в размер на 17,4% се повиши с 10 базисни точки.

Храни и напиткиЕвропа:

Продажби в размер на 7,4 милиарда швейцарски франка, 2,4% органичен ръст, 0,1% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 15,4% −100 базисни точки. Ключовите фактори, допринесли за растежа в зоната, в среда, която се влоши през годината, особено в Южна Европа бяха иновациите и представянето на нови премиумни и популярно позиционирани продукти. Като цяло зоната запази покачването на пазарния дял от 2011 г. Маржът на търговската оперативната печалба в зоната намаля със 100 базисни точки в сравнение с полугодието на 2011 г. Този резултат следва подобрение от 200 базисни точки през първата половина на миналата година, дължащо се на по-ниски разходи за преструктуриране и пенсионни плащания. Зоната продължи да увеличава оперативната си ефективност през 2012 г. чрез спестяванията реализирани от “Nestlé Continuous Excellence” и се възползва от покачването на стойността на своите категории чрез иновации и обновяване.

Nestlé Waters:

Продажби в размер на 3,6 милиарда швейцарски франка, 5,6% органичен ръст, 3,5% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 10,0%, +140 базисни точки. Маржът на оперативната търговска печалба за Nestlé Waters се увеличи със 140 базисни точки, благодарение на продължаващия растеж, продуктовия микс, ефективното ценообразуване и инициативите за управление на разходите.

Nestlé Nutrition:

Продажби в размер на 3,8 милиарда швейцарски франка, 5,7% органичен ръст, 2,0% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 20,6%, −50 базисни точки.

Други:

Продажби в размер на 6,7 милиарда швейцарски франка, 9,6% органичен ръст, 6,6% реален вътрешен ръст, марж на оперативната търговска печалба в размер на 17,6%, +10 базисни точки.

Прогнози:

Очакваме трудната търговска среда, особено в развитите пазари да продължи и през второто полугодие. Като цяло годината започна както очаквахме. Дейностите и инициативите, които сме предвидили през второто полугодие ни позволяват да потвърдим стратегията си за цялата година: добре позиционирани сме, за да разгърнем Модела на Нестле за органичен ръст в размер на 5% до 6%, подобряване на маржа и на реалния доход от акция във фиксирани валути.

Преглед на целогодишните продажби и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)

 

 

 

Маржове на ОТП

Януари-Юни 2012

Продажби в млн. шв. франка

Януари-Юни 2012

Органичен ръст
(%)

 

Януари-Юни 2012

(%)

Промяна спрямо

Януари-Юни 2011

По оперативни звена

Зона Америка

13’419

+5.7

17.4

+10

Зона Европа

7’379

+2.4

15.4

-100

Зона Азия, Океания и Африка

9’192

+11.6

18.9

-60

Nestlé Waters

3’555

+5.6

10.0

+140

Nestlé Nutrition

3’831

+5.7

20.6

-50

Други

6’721

+9.6

17.6

+10

Общо за групата

44’097

+6.6

15.0

-10

По продукти

Напитки

9’620

+10.8

23.7

-60

Вода

3’558

+5.7

9.9

+130

Млечни продукти и сладолед

9’078

+6.7

14.4

+30

Nutrition & HealthCare

5’207

+6.4

18.6

-40

Кулинарни продукти

6’888

+1.5

13.3

-10

Шоколадови продукти

4’560

+6.4

14.0

-210

Храни за домашни любимци

5’186

+8.2

20.7

+70

Общо за групата

44’097

+6.6

15.0

-10