На извънредно общо събрание членовете на Асоциацията избраха нов председател на БАР и затвърдиха своите цели и приоритети.

 

На извънредно общо събрание на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) бе избран нов председател на управителния съвет – Мария Опренова. Г-жа Опренова е Директор Маркетинг Комуникации на Мобилтел и има 13-годишен опит в маркетинг мениджмънта. В кариерата си е заемала различни маркетинг позиции в рекламната и медийната индустрии (от McCann-Erickson и Gillette до HBO), маркетинга на бързооборотни стоки (FMCG). Мария Опренова има бакалавърска степен по журналистика и масови комуникации от Американския университет в България (AUBG) и магистърска степен по бизнес администрация от IMD Business School в Швейцария. Нейният опит и управленски умения ще допринесат за бъдещото разрастване на Асоциацията и утвърждаването й като водеща организация в рекламната индустрия в България.

Председател на Асоциацията от нейното създаване през февруари 2008 г. до сега беше Изпълнителният директор на Нестле България г-н Антонис Кандзелис. Отдадеността на г-н Кандзелис и неговата усилена работа за създаването и развитието на Българската асоциация на рекламодателите допринесоха за осъществяването на редица успешни проекти.

Две години и половина след създаването си разпознаваемостта и авторитета на Българската асоциация на рекламодателите се увеличават. Мрежата от партньорски организации и проекти се развива динамично и представители на Асоциацията участват в създаването на общоиндустриален комитет за пийпълметрични данни. Заедно с Асоциацията на рекламните агенции в България (АРА) и Асоциацията на Българските радио и телевизионни оператори (АБРО), Българската асоциация на рекламодателите подкрепя и развива Националния съвет за саморегулация. През март БАР и АРА представиха съвместен проект за добри практики в отношенията клиент – агенция „Правила при организиране на конкурс”.

„Ще вложа цялата си енергия, за да превърна Асоциацията в бранд, синоним на авторитет, респект и престиж”, коментира новият председател на БАР Мария Опренова и заяви, че Асоциацията ще продължава да се стреми да се наложи като основен фактор на рекламния и медийния пазар и да се утвърди като гласа на рекламодателите в България.

БАР се затвърждава като мрежа за обмен на професионален опит, информация и добри практики в сферата на рекламата, както на българско, така и на световно ниво. Бъдещите приоритети на БАР остават в сферата на ефективността и прозрачността на рекламния процес. БАР работи за откритото предоставяне на благонадеждни и точни данни за аудиторията на различните медии, което е гаранция за направените от рекламодателите инвестиции. Асоциацията планира и да развие дейността си по отношение на образователни активности като спомогне за увеличаване на качеството на работа и познанията на маркетинг специалистите в страната.

Българската асоциация на рекламодателите бе основана през пролетта на 2008 г. Към момента компаниите, членуващи в нея са 18: Байерсдорф България, Виваком, Белла България, Глобул, Данон – Сердика, Девин, Екопак България, Кока-Кола България, Крафт Фуудс България, Мобилтел, Нестле България, Обединена Българска Банка, Банка Пиреос, Рено-Нисан, Фереро, Хайнекен/Загорка, Юробанк И Еф Джи България, и Юниливър България.