С помощта на компютърен томограф SOMATOM Emotion 6, предоставен от сектор „Здравеопазване” на Siemens, международен екип от учени откри атеросклероза в египетски мумии, датиращи от преди 3 500 години.

Екип от кардиолози, начело с д-р Грегъри С. Томас от Калифорнийския университет „Ървайн” и Адел Х. Аллам от университета „Ал Азар” в Кайро, разкриха, че атеросклерозата не е заболяване на съвременния човек – от него са страдали и през 1530 г. пр.Хр.

Учените, работещи съвместно с екип от египтолози, предприеха най-обширното компютърно томографско изследване на съдовото заболяване в египетски мумии до момента, като сканираха 22 мумии в Египетския музей в Кайро в рамките на 4 дни. Целта на изследването, съфинансирано от сектор „Здравеопазване” на Siemens, бе да проучи дали атеросклерозата – предвестникът на сърдечносъдовите заболявания – е заболяване на съвременния човек и дали е съществувало преди хилядолетия.

Образната диагностика по проекта е осъществена с помощта на 6-срезов компютърен томограф SOMATOM Emotion, дарена на музея по време на съвместно проучване с Националното географско дружество, чиято цел бе визуализацията на мумифицираните останки на Тутанкамон.

Учените имаха възможността да локализират и идентифицират проводяща тъкан в 16 от 22-те мумии, изследвани в рамките на проекта, 9 от които показаха видими следи от артериална калцификация, считана за характерна за атеросклерозата. Вземайки предвид резултатите от изследването, учените успяха да заключат, че заболяването не е свойствено само на съвременния човек. Следи от калцификация бяха открити в мумиите на жени и мъже, живели между 1570 г. пр.Хр. и 364 г. сл.Хр. Предполага се, че са били хора с висок социален статус, което вероятно е допринесло за развитието на болестта. Основната цел на този проект беше да се удостовери наличието или липсата на атеросклероза в представители на древното население. Освен това изследването позволи на видни египтолози да разгледат и анализират мумифицираните останки на тези „пациенти”, без това да нанесе вреда на артефактите, чието опазване е от първостепенна важност за всички участници в проучването.

Резултатите от този проект бяха публикувани в медицинския журнал JAMA и бяха представени по време на среща на Американската асоциация по сърдечносъдови заболявания (AHA) в Орландо, Флорида, САЩ.

 

Сектор Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици в света на медицинска апаратура, който определя тенденциите в медицинската имиджова диагностика, в лабораторната диагностика, в медицинските информационни технологии и в техноолгията за слуховите апарати. Siemens предлага на клиентите си пълен набор от продукти и решения за пациентите – от превенция, навременно откриване и диагностика до лечение и по-нататъшни грижи. Чрез оптимизирането на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания Siemens допринася за навременно, ефикасно и рентабилно здравеопазване. В сектор “Здравеопазване” на Siemens, който има поделения в цял свят, работят около 48,000 служители. 10% от всички приходи Siemens отделя за нови разработки.

За допълнителна информация можете да посетите сайта: www.siemens.com/healthcare