• Продажбите на стойност 92,2 милиарда швейцарски франка нарастват с 8,6 милиарда или с 10,2%;
 • 5,9% органичен ръст и 3,1% реален вътрешен ръст;
 • Повишение на оперативната търговска печалба с 11,8% до 14 милиарда швейцарски франка и увеличение на маржа с 20 базисни точки до 15,2%;
 • Повишение на реалния доход на акция с 12,2%, достигащ до 3,33 швейцарски франка;
 • Увеличение на предложения дивидент, който достига до 2,05 швейцарски франка на акция;
 • Оперативният паричен поток достига 15,8 милиарда швейцарски франка и бележи увеличение с 5,6 милиарда;
 • Очаквания за 2013 г.: органичен ръст от 5% до 6%, подобрен марж на оперативната търговска печалба и повишаване на реалния доход от акция във фиксирани валути.

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на Нестле: „През 2012 г. ние изпълнихме ангажимента си – добро цялостно представяне, въз основа на последователно постигнатия печеливш растеж през последните години. Всички наши бизнеси, както в развиващите се, така и в развитите пазари допринесоха за този резултат. Ангажиментът ни в сферата на балансираното хранене и активен начин на живот продължава да носи допълнителни ползи за потребителите, както и по-добро обособяване на марките на пазара и повишена стойност за акционерите. Увеличихме подкрепата на нашите марки. Допълнително засилихме глобалната си мрежа от научно-изследователски центрове с откриването на новите съоръжения в Индия и Китай. Усъвършенствахме и развихме нови възможности за Nestlé Health Science и придобихме Wyeth Nutrition. Инвестирахме отговорно и устойчиво, увеличавайки производствените си възможности. В същото време продължихме работата по намаляване на негативните ефекти върху околната среда от нашата дейност. Въпреки множеството предизвикателства, които 2013 г. несъмнено ще донесе, ние очакваме да постигнем Модела на Нестле: органичен ръст между 5% и 6%, повишение на маржа на печалбата и реалния доход от акция във фиксирани валути. 

 

Резултати на Нестле Групата

 

Веве, 14 февруари 2013 г. – Нестле отчете увеличение на продажбите си с 8,6 милиарда швейцарски франка (или 10,2 %) като приходите на компанията достигнаха до 92,9 милиарда швейцарски франка. Органичният ръст, благодарение на добрите резултати, постигнати през последните години е обусловен от 3.1% реален вътрешен ръст и 2.8% ръст вследствие ценова политика. След години на неблагоприятен валутен натиск промяната във валутните курсове донесе увеличение на продажбите с 1,7%, а придобиванията, без частичните ликвидации, допринесоха с още 2,6%.

 

 • Оперативната търговска печалба на Групата е на стойност 14,0 милиарда швейцарски франка, като нараства с 1,5 милиарда (или 11,8%). Маржът от 15,2 се покачва с 20 базисни точки и 10 базисни точки във фиксирани валути.
 • Стойността на продадените стоки намалява с 30 базисни точки, а разходите за дистрибуция – с 20 базисни точки. Проектът Nestlé Continuous Excellence постигна оптимизация, оценена на над 1,5 млрд. швейцарски франка въз основа на спестявания в предишни години.
 • Засилихме маркетинговата подкрепа на марките си, което доведе до увеличение на общите маркетингови разходи с 30 базисни точки. Разходите за стимулиране на потреблението се увеличиха с около 8 % във фиксирани валути.
 • Административните разходи нараснаха с 20 базисни точки след миналогодишния спад от 80 базисни точки, причинен от преструктурирането на пенсионните планове през 2011 г.
 • Нетната печалба се повишава с 1,1 млрд. швейцарски франка, достигайки 10,6 млрд. швейцарски франка. Доходът на акция във фиксирани валути нараства с 12.2% до 3,33 швейцарски франка. Реалният доход на акция във фиксирани валути се е повишил със 7,5%.
 • Увеличихме оперативния паричен поток от 5,6 млрд. швейцарски франка до 15,8 млрд. швейцарски франка, вследствие на значителни и устойчиви подобрения в оборотния ни капитал. 

РЕЗУЛТАТИ

 

 • Ръстът, отбелязан от Нестле Групата, обхвана всички категории и географски региони, в това число 5,9% органичен ръст в Северна и Южна Америка, 2,4% в Европа и 10,3% в Азия, Океания и Африка.

 

 • Въпреки предизвикателната икономическа обстановка в развитите пазари, нашите иновации в продукти, системи и канали на дистрибуция доведоха до отбелязване на органичен ръст в размер на 2,5%. На развиващите се пазари отбелязахме ръст от 11%, като постигнахме продажби в размер на 39,3 милиарда швейцарски франка.

 

 • Продължихме да утвърждаваме позицията си на лидер в областта на балансираното хранене и активния начин на живот. Продължаваме да развиваме нашите продукти, така че да ги направим по-питателни и вкусни. Развихме нашите възможности за проучване и развитие, за да предложим на потребителите добри решения за балансирано хранене. Продължаваме да градим партньорства с организации, активни в борбата с незаразните болести. Компанията придоби Wyeth Nutrition, както и няколко други нови попълнения към Nestlé Health Science. Развихме института Nestlé Health Science с откриването на два нови отдела за проучване и развитие в Китай, нов научно-изследователски център в Индия, както и нов глобален център за клинични проучвания в Швейцария.  

 

Храни и напитки Северна и Южна Америка

 

Продажби в размер на 28,9 милиарда швейцарски франка, 52% органичен ръст, 0,6% реален вътрешен ръст; 18,6% марж на оперативна търговската печалба, +20 базисни точки. Зоната отбеляза ръст както в Северна, така и в Латинска Америка. Маржът на оперативната търговска печалба, отбелязан от зоната, нараства с 20 базисни точки, благодарение на необходимите политики в ценообразуването и последователност в политиката за намаляване на разходите.

 

Храни и напитки Европа

 

Продажби в размер на 15,4 милиарда швейцарски франка, 1,8% органичен ръст, 1,1% реален вътрешен ръст; 15,7% марж на оперативната търговска печалба, + 10 базисни точки. Зоната бележи ръст както в Западна, така и в Централна и Източна Европа, демонстрирайки, че дори и в предизвикателна пазарна среда съществуват възможности за постигане на ръст над средния за пазара и реализиране на печалби. Маржът на оперативната търговска печалба нарасна с 10 базисни точки в резултат на увеличаване на обемите и добра политика за управление на разходите, като в същото време бяха увеличени инвестициите в марки. Този напредък се гради на подобрение в размер на 230 базисни точки през 2011 г.

 

Храни и напитки Зона Азия, Океания и Африка

 

Продажби в размер на 18.9 милиарда швейцарски франка, 8.4% органичен ръст, 5.9% реален вътрешен ръст; 19.0% марж на оперативна търговска печалба, +10 базисни точки. Зоната отбелязва ръст както на развитите, така и на развиващите се пазари, където компанията продължава да се фокусира върху увеличаване на дистрибуцията и засилване на позициите на добре позиционираните продукти със засилена хранителна стойност. Инвестирахме в нови производствени мощности на различни пазари, включително в Китай, Индия, Филипините, Южна Африка, Ангола и Виетнам. Маржът на оперативната търговска печалба на зоната отбелязва ръст от 10 базисни точки.  

 

Nestlé Waters

 

Продажби в размер на 7,2 милиарда швейцарски франка, 6% органичен ръст, 4,9% реален вътрешен ръст; 8,9% марж на оперативната търговска печалба, +90 базисни точки. Nestlé Waters продължава да постига високи резултати, като допълнително затвърждава позицията си на развитите пазари в Северна Америка и Европа и повишава мащаба на дейността си на развиващите пазари.

 

Маржът на оперативната търговска печалба на Nestlé Waters се увеличава благодарение на отбелязания ръст на дивизията, както и на постигнатото високо ниво на ефективност на производство, доставка и разпространение.

 

Nestlé Nutrition

 

Продажби в размер на 7,9 милиарда швейцарски франка. 6,7% органичен ръст, 3,0% реален вътрешен ръст, 19,2% марж на оперативната търговска печалба, -80 базисни точки. Маржът на оперативната търговска печалба на Nestlé Nutrition беше повлияна от Weight Management и разходите за преход и интеграция за Wyeth Nutrition.

 

Други

 

Продажби в размер на 13.9 милиарда швейцарски франка, 8.7% органичен ръст, 6.5% реален вътрешен ръст, 17.2% марж на оперативната търговска печалба, +40 базисни точки.

Nestlé Professional постигна ръст на развитите пазари и двуцифрен ръст на развитите пазари, вследствие на приноса както на категория Храни, така и на категория Напитки.

Nespresso отново постигна силно представяне като отбелязва двуцифрен ръст.

Nestlé Health Science продължи да изгражда своята база чрез инвестиция в Accera и създаване на обединение с Chi-Med group, наречено Nutrition Science Partners.

Cereal Partners Worldwide постигна двуцифрен ръст на възникващите пазари, който компенсира по-слабата активност на категорията на развитите пазари. Приключи преустройството на Beverage Partners Worldwide. Фармацевтичните обединения Galderma и Laboratoires innéov заедно постигнаха среден едноцифрен ръст.

 

 

Позитивни очаквания за 2013

 

През 2013 г. очакваме бизнес средата да бъде също толкова предизвикателна, както и през 2012 г. Но 2013 г. отново ще ни даде възможност за засилване на нашите конкурентни предимства, да бележим ръст и да се възползваме от стремежа си за непрекъснато усъвършенстване в рамките на Групата. Затова очакваме през 2013 г. отново да постигнем заложените в Нестле Модела цели: органичен ръст между 5% и 6%, както и подобрен марж на оперативната търговска печалба и доход на акция във фиксирана валута, както и подобрение и в ефективността на капитала.

Преглед на целогодишните продажби и маржа на оперативната търговска печалба (ОТП)

 

 

 

Маржове на ОТП

Януари-Декември 2012

Продажби в млн. шв. франка

Януари-Декември 2012

Органичен ръст (%)

Януари-Декември 2012

(%)

Промяна спрямо Януари-Декември 2011

По оперативни звена

Храни и напитки

· Зона Америка

28’927

+5.2

18.6

+20 базисни точки

· Зона Европа

15’385

+1.8

15.7

+10 базисни точки

· Зона Азия, Океания и Африка

18’912

+8.4

19.0

+10 базисни точки

Nestlé Waters

7’174

+6.4

8.9

+90 базисни точки

Nestlé Nutrition

7’858

+6.7

19.2

-80 базисни точки

Други

13’930

+8.7

17.2

+40 базисни точки

Общо за Групата

92’186

+5.9

15.2

+20 базисни точки

По продуктови категории

Напитки

20’038

+8.9

22.5

-20 базисни точки

Вода

7’178

+6.4

8.9

+90 базисни точки

Млечни продукти и сладолед

18’564

+5.7

15.1

+140 базисни точки

Nutrition & HealthCare

10’726

+6.7

18.3

-40 базисни точки

Кулинарни продукти

14’432

+1.4

14.1

-40 базисни точки

Шоколадови изделия

10’438

+4.8

17.1

+30 базисни точки

Храни за домашни любимци

10’810

+7.0

20.4

-20 базисни точки

Общо за Групата

92’186

+5.9

15.2

+20 базисни точки