14 250 младежи посетиха Форума и получиха възможност да кандидатстват за стаж или работа в 113 компании

 

На 14 април 2010 г., в Бургас завърши деветото поредно издание на Форум „Кариери“, който тази година се проведе последователно в седем университетски града в България. Традиционно форумът, който се организира от ДжобТайгър с подкрепата на Нестле България АД, среща работодатели с млади специалисти и студенти и дава възможност на младите хора да намерят работа и/или стаж в отговор на нуждите на бизнеса от квалифициран и мотивиран персонал. Във втората година на икономическата криза форум „Кариери 2010 – Добра Кариера, Добър Живот“ показа интересни тенденции на пазара на труда в страната. Въпреки все още затруднената икономическа ситуация, броят на участниците остана непроменен спрямо миналогодишното издание на „Дните на кариерата“. Близо 14 250 посетители и 113 компании от цялата страна взеха участие в най-голямата среща на търсещите и предлагащите работа в България.

Организаторът на Форума – ДжобТайгър благодари на генералния спонсор Нестле България АД, който вече седма поредна година оказва финансова и морална подкрепа на Форум „Кариери – Добра Кариера, Добър Живот!“, като пряк израз на корпоративната му социална ангажираност. Организаторите се надяват, че заедно ще продължават да бъдат фактор за създаване на устойчива среда за професионалното развитие на младите българи.

Форум “Кариери 2010 – Добра Кариера, Добър Живот” в цифри:

 • Фирми-участници: 113 фирми, в 7 града (за сравнение през 2009 фирмите са 122);
 • Посетители: 14 250 студенти и млади специалисти (през 2009 посетителите са 18 800);

По градове:

 • София: 82 фирми, 6 000 посетители (2009: 85 фирми, 9 500 посетители);
 • Варна: 30 фирми, 4 500 посетители (2009: 33 фирми, 5 000 посетители);
 • Велико Търново: 20 фирми, 450 посетители (2009: 19 фирми, 600 посетители);
 • Русе: 21 фирми, 500 посетители (2009: 17 фирми, 550 посетители);
 • Свищов: 16 фирми, 900 посетители (2009: 15 фирми, 1 000 посетители);
 • Пловдив: 31 фирми, 1 000 посетители (2009: 36 фирми, 1 200 посетители);
 • Бургас: 12 фирми, 900 посетители (2009: 20 фирми, 550 посетители)

Спадът в участието на фирмите във Форум “Кариери 2010 – Добра Кариера, Добър Живот” спрямо 2009 е едва 7%. Броят посетители (14 250) е спаднал с 24% спрямо този през 2009, но наблюденията ни показаха голяма разлика в подготовката и мотивацията за участие във Форума на студентите във всички градове. Както миналата година, така и тази студентите в големите градове (София, Варна, Пловдив) бяха много добре подготвени и мотивирани за участие във Форум „Кариери“. Интересното е, че за разлика от 2009, тази година в по-малките градове посетителите също бяха с много висока мотивация и показаха значително по-добра подготовка. Изглежда, че младежите от по-малките градове вече осъзнават отражението на променената икономическа ситуация – те възприемат и осъзнават възможностите, които „Дните на кариерата“ им предоставят.

През тази година отново ролята, която играе ангажираността на университетските кариерни центрове и университетските ръководства бе от изключително значение за успеха на Форума. Това са съществени фактори, които пряко влияят върху организацията и протичането на Кариери. В крайна сметка интересът към Форум „Кариери 2010“ беше повече от задоволителен и организаторите смятат, че са успели отново да допринесат за повишаването на шансовете за професионална реализация на младите и амбициозни хора в България.

На сайта на JobTiger (www.JobTiger.bg) може да бъде намерена подробна информация и статистика за събитието:

 • Фирми-участници: тук
 • Посещаемост: тук