В края на 2017 г. българската компания “Медиа Транспорт” ЕООД, част от групата на логистичен оператор bERS, придоби 100% от дяловете на “Унивег България” ЕООД. След сключването на сделката, двете компании вече оперират заедно под търговското наименование bERS Logistics.

Белгийската компания Greenyard е глобален лидер в сферата на търговията с пресни, замразени и преработени хранителни продукти. С присъствието си  в над 25 държави по света и с над 9000 служители, Greenyard предоставя на своите клиенти и доставчици ефикасни и устойчиви решения, чрез внедряването на водещи в областта иновационни технологии и изключително обслужване.

bERS Logistics е създадена през 2005 г., в гр. София. В годините компанията успява да се наложи, като един от лидерите в управлението и търговията на стоки под температурен режим. Днес bERS Logistics предоставя  логистичен мениджмънт и услуги на над 150 клиента, сред които Метро, Т-Маркет, Била и мн. др. През 2018 г. разрастването на капацитета на групата продължава, предоставяйки разширени услуги и към своите фармацевтични клиенти. bERS Logistics успя да се нареди сред лидерите на пазара в една доста специфична бизнес среда, характеризираща се изключително високи изисквания.

След придобиване на дяловете на Greenyard в България, bERS Logistics консолидира дейността на двете компании. Фокусирайки се върху разгръщането на своята централизирана мрежа не само в страната, но и на съседните балкански пазари, една от основните задачи пред компанията е и непрестанното актуализиране и внедряване на иновационните и дигитални технологии, изключително важни за сектора. Целта е  продължаването на процеса на подобряване на предоставяната услуга в една  динамична  и предизвикателна бизнес среда. Стратегическа цел за екипа на bERS Logistics през годината е и обогатяването на пакета от цялостни решения за обслужване на онлайн магазини и eCommerce търговци.

„За 13-те години от своето създаване и след над 425 успешно реализирани проекта, групата bERS Logistics успя да се наложи като лоялен и надежден партньор, предлагащ гъвкави решения и професионални услуги. В последните години наблюдаваме нарастващ интерес от страна на бизнеса за възлагане към външен партньор на второстепенните дейности, каквато например е управлението на процеса на веригата от доставки до краен клиент. Това според мен е абсолютно доказателство за потенциала на сектора  и за неговото бъдещо разрастване. Вярваме, че придобиването на “Унивег България“ ЕООД ще ни позволи да предложим на нашите клиенти и партньори още по-модерни и ефективни решения. Ще продължим да работим още по-усилено за реализацията и на други оперативни партньорства с логистични, складови и транспортни компании както в България, така и в чужбина“, коментира Николай Николов, Директор Бизнес планиране и развитие на bERS Logistics.