УС на БАР гласува Росен Мисов да бъде изпълнителен директор на асоциацията

На извънредно общо събрание членовете на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) промениха устава на организацията с цел по-голяма ефективност и бъдещо развитие. Бе учреден пост „изпълнителен директор“, който ще бъде поет от Росен Мисов. Изпълнителният директор ще извършва текущо оперативно управление на дейността на БАР и ще отчита резултатите от своята работа пред Управителния съвет и Общото събрание на Асоциацията. Изпълнителният директор ще бъде независим и няма да има пряка връзка с никой от членовете на Асоциацията.

Назначеният изпълнителен директор на БАР, Росен Мисов, има значителен корпоративен опит, натрупан по време на своята работа от 1998 г. до 2010 г. като мениджър „Външни връзки“ в Проктър и Гембъл България. В периода 2001-2010 г. той е заемал различни постове в управлението на три индустриални асоциации: Българската асоциация на детергентната индустрия (БАДИ), Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) и Българската асоциация по опаковане и околна среда (БАПЕ).

С назначаването на изпълнителен директор Българската асоциация на рекламодателите прибавя допълнителен ресурс към работата по основните си приоритети, сред които: защита на интересите на членовете на Асоциацията, с цел прецизна оценка на възвръщаемостта на направените маркетингови разходи; активно участие в процесите на саморегулация за по-нататъшното развитие и утвърждаване на етични и коректни бизнес практики в рекламната дейност; активен обмен на информация за добри бизнес практики, с цел подпомагане на рекламодателите в България да развиват най-високи професионални стандарти в своята дейност.

БАР ще работи с всички заинтересовани страни за по-нататъшното утвърждаване на ясни и надеждни критерии за рекламната дейност и нейното достигане до целевите потребителски групи.

Българската асоциация на рекламодателите (БАР) е основана през 2008 г. Към настоящия момент нейни членове са: Beiersdorf Bulgaria, БЕЛЛА България, Coca-Cola Bulgaria, Danone-Serdika S.A., Девин АД, ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, Ferrero, Космо България Мобайл ЕАД, Kraft Foods Bulgaria, Мобилтел, Нестле България АД, Piraeus Bank, Юробанк И Еф Джи България АД, Рено Нисан България, Societe Generale Експресбанк, ОББ, Unilever Bulgaria, Wrigley Bulgaria, Загорка АД.