Списание National Geographic България, водено от своята мисия да разпространява и популяризира знанието и любознателния човешки дух, предлага на своите читатели „1000 събития, които формираха световната история”.

 

Поредицата от 4 части предоставя кратко, но изчерпателно описание на ключови исторически моменти и тяхното влияние върху други събития във времето. National Geographic е подбрал откъси от разказите на очевидци: описанието на Марко Поло за неговото посещение в Китай; записа в дневника на Колумб в деня, когато открива Новия свят; обясненията на Исак Нютон за механиката… Биографиите на велики исторически личности като хунския вожд Атила, Карл Велики, Чингис хан. Как са изобретени микроскопът, вестниците, книжните пари и още много любопитни исторически факти, придружени с 400 прецизни илюстрации, читателите ще открият на страниците на „1000 събития, които формираха световната история”.

 

Първата част, която вече се разпространява с априлския брой на National Geographic, ще отведе читателите в Античността и Средновековието, обхващайки периода от праисторията до 1500 г. и проследявайки най-важните събития от зараждането на живота, човешката еволюция и първите постижения на човека в земеделието, занаятите, архитектурата, изкуствата и науката до първите големи географски открития. Появява се писмеността, поставя се началото на математиката, астрономията, медицината, създават се първите закони и технически изобретения. Построяват се грандиозните египетски пирамиди и храмовете на маите, Александрийската библиотека, римските амфитеатри и акведукти. Проследява се възходът на първите велики цивилизации и религии, Гутенберг печата първата книга, а Веспучи достига до Новия свят.

 

Очаквайте поредицата „1000 събития, които формираха световната история” от 6 април.