От 1 октомври 2010 г. Збигниев Валкиевич е новият изпълнителен директор на Нестле България. Той поема поста от Антонис Кандзелис.

Г-н Валкиевич се присъединява към екипа на Нестле през 1994 г. и заема различни позиции в отдел „Продажби” в компанията. През 2001 г. той заминава за централата на Нестле в Швейцария. Във Веве Збигниев Валкиевич работи с интернационален екип и като експерт по въпросите на бизнеса разработва добри бизнес практики в областта на генерирането на пазарно търсене (продажби, маркетинг, развитие на продажбите по канали и категории).

През 2002 г. г-н Валкиевич се завръща в Нестле Полша и продължава работата си в сферата на генериране на пазарното търсене. Като ръководител по внедряването на един от най-големите проекти на компанията – GLOBE (SAP), той допринася за успешното му осъществяване и прилагане във всички бизнес области в компанията.

След 2003 г. Збигниев Валкиевич прекарва 3 години в Украйна като търговски директор на Нестле Украйна и Молдова. Той ръководи организация с 1500 служители, отговаря за продажбите на множество продуктови категории и разработва отдела за развитие на продажбите по канали и категории. В Молдова г-н Валкиевич дава положителен тласък на компанията и постига двуцифрен ръст в продължение на три поредни години.

През април 2006 г. той се завръща във Варшава, за да заеме позицията на корпоративен търговски директор на Нестле Полша като на регионално ниво отговаря и за Балтийските държави (Литва, Латвия, Естония). За полския пазар г-н Валкиевич успешно разработва иновативни стратегии в области като управление на ключови клиенти, развитие на продажбите по канали и категории.

Збигниев Валкиевич е член на Европейския координационен комитет за продажби в Европа и в голяма степен допринася за редица европейски инициативи и проекти.