Многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) в Русе, Монтана, Сливен, Благоевград, Велико Търново и Смолян, както и Университетските многопрофилни болници за активно лечение (УМБАЛ) в Пловдив и Плевен ще могат да разчитат на нови дигитални мамографи MAMMOMAT Inspiration на Siemens в борбата срещу най-разпространеното онкологично заболяване сред жените – ракът на гърдата. Апаратите са част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Това стана ясно по време на среща на ръководството на сектор „Здравеопазване“ на Siemens с предсатвители на националните медии в страната. Според данни на Българския национален раков регистър, през 2010 г. ракът на гърдата формира 25,8% от всички ракови заболявания при жените. За същата година общо над 3 700 нови случая на рак на млечната жлеза са били регистрирани в България.

„За нас е изключителна радост, че имаме възможността да допринесем за борбата срещу това заболяване, което всяка година покосява хиляди жени. Редовната профилактика и използването на съвременна апаратура са ключови за справянето с онкологичните заболявания. Съвременната медицина е напреднала до такава степен, че в повечето случаи, при откриване на болестта в ранна фаза тя често може да бъде излекувана“, заявява Тодор Воденичаров, ръководител сектор „Здравеопазване“ на Siemens България.

Мамографите са от най-висок клас и са оборудвани с всички последни хардуерни и софтуерни технологии за намаляване дозата на облъчване на пациентите. Именно оптимизацията и намаляването на радиационното облъчване са основен приоритет на световните производители на медидицнска апаратура.

„Дозата на облъчване и качеството на образа зависят от техническата спецификация и настройка на съответната апаратура с йонизиращо лъчение, от техническия сервиз и от контрола на качеството, който се осъществява върху апаратите“, заявява проф. Женя Василева, експерт по радиационна защита в медицинското облъчване към Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

Контролът на качеството е един непрекъснат процес, който се извършва на всеки етап от монтажа и експлоатацията на съответния апарат. В този контрол участват доставчикът на апаратурата, който прави приемно изпитване при монтажа, медицинският физик на болницата, който минимум 1 път годишно трябва да изпитва всички важни параметри на апарата, а някои от тях да следи и по-често, заедно с рентгеновия лаборант по програма за контрол на качеството, както и от сервиза, който извършва ремонта на апаратурата.

„От особена важност за правилната и качествена работа на един медицински уред е добрата техническа поддръжка. Дори и най-качественият апарат в света може да бъде вреден и дори опасен, ако не е настроен и поддържан правилно и качествено. В момента се позволява при поддръжката и ремонта да се използват резервни части и софтуер с неясен произход. Изключително важно е сервизът да се извършва от производителя или от оторизиран негов представител, който може да гарантира качество. В противен случай се създават условия за влошаване качеството на съответната апаратура и се възпрепятства нейното правилно функциониране. Необходимо е по-ясно да се регламентират и по-ефективно да се контролират ремонтът и техническата поддръжка на медицинската апаратура в България“, заключава Тодор Воденичаров.

Новите мамогарфи MAMMOMAT Inspiration ще бъдат доставени и монтирани от Siemens във всичките осем болници в страната до края на годината.

 

Siemens AG (Берлин и Мюнхен) е глобален лидер в областта на електрониката и електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергенитката и здравеопазването  както и предоставя инфраструктурни решения предимно за градове и мегаполиси. Повече от 160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на екологични технологии. Около 40% от нейните общи приходи се дължат на „зелени” продукти и решения. През фискалната 2012 г., която приключи на 30 септември 2012 г., общият обем на приходите от продължаващи дейности възлиза на 78.3 млрд. евро, а нетната печалба на 5,2 млрд. евро. Към края на септември 2012 г. Siemens има около 370 хиляди служители в света.

За повече информация: www.siemens.com

 

СекторЗдравеопазване“ на Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Siemens Healthcare предоставя работа на близо 51 000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2011 г. (до 30 септември 2011 г.), секторът отчита приходи от 13,6 млрд. евро и печалба от близо 1,8 млрд. евро.

За повече информация: www.siemens.com/healthcare.