До този момент извън Слънчевата система са открити 370 планети. Сред тях астрономите търсят онези, чиито характеристики се доближават най-много до земните. Целта им, разбира се, е да идентифицират небесните тела, на които може да има условия за живот. Подобните на Земята планети са по-скоро дребни, бледи и незабележителни, но съвременната наука разполага със средства да открива нови обещаващи светове.

Сред четирите планети в системата Глийзе, които обикалят около по-малка от Слънцето звезда на около 20 светлинни години разстояние, е и новооткритата Глийзе 581 е – скалиста планета, само два пъти по-голяма от Земята. 

National Geographic България ще ви разкаже още за малобройния африкански народ хадза, за разнообразната фауна на ледения норвежки архипелаг Свалбард, както и за съкровища, намерени в Яванско море, които подсказват, че днешната роля на Китай в световната икономика има прецедент в миналото.

Разгледайте фотогалериите към статиите на интернет адрес ngm.bg.