Skip to main content

Учени на Нестле изследват познавателните и емоционални ползи на безкофеиновото кафе

Кафето е една от най-широко употребяваните напитки в света, известна със своя характерен вкус и съдържание на кофеин. Въпреки че стимулиращият ефект на кофеина върху поведението е добре установен, малко се знае за познавателните ефекти на другите биоактивни вещества в кафето. Кафето съдържа многобройни съединения с предполагаеми антиоксидантни свойства, включително ферулова киселина, кафеена киселина и хлорогенни киселини. Учени от изследователския център на Нестле в Лозана, Швейцария, направиха оценка на потенциалните ефекти от съединенията в кафето (с изключение на кофеина) върху функциите на мозъка.

Като първа стъпка за по-добро разбиране на ефектите на некофеиновите съединения в кафето върху настроението и познавателните функции, изследователите от Нестле проведоха пилотно проучване за оценка на острите ефекти от различни безкофеинови кафета, различаващи се по нивото си на хлорогенна киселина (тъй като това са най-разпространените съединения, открити в кафето), върху настроението и познавателните функции при възрастните. Два разтворими вида безкофеиново кафе - един с нормално количество на хлорогенни киселини и друг с високо съдържание - бяха сравнени с разтворимо кофеиново кафе с обикновено количество хлорогенни киселини и кафе плацебо. След консумация на съответните кафе напитки на участниците бяха дадени различни познавателни задачи за измерване на настроението и познавателната функция.

Както се очаква, обикновеното кофеиново кафе увеличи настроението и вниманието в сравнение с плацебото и обикновеното безкофеиново кафе. Интересното обаче е, че безкофеиновото кафе с високо съдържание на хлорогенна киселина повиши будността, намали чувството за умствена умора и намали броя на отчетените главоболия сред участниците в проучването (в сравнение с плацебото и безкофеиновото кафе с обикновено съдържание на хлорогенна киселина).

Д-р Беата Силбър, изследовател от научноизследователския център на Нестле и съавтор на изследването, заяви: „Това пилотно проучване дава забележителни резултати, върху които ще продължим да градим“.

Тези резултати първи показват, че има съединения в кафето, различни от кофеина, които могат да подобрят настроението и свързаните с него поведенчески реакции. Изследвателският характер на това проучване, обаче, изисква по-нататъшно разследване, за да се потвърдят тези констатации.

Оригинална статия:

В. Кроплим, Р. Крофт, Б. Силбър, К. Нийл, А. Шоли, К. Стоу, Д. Шмит. „Кафето, обогатено с хлорогенни киселини, подобрява ли настроението и познавателните функции след остро приложение при здрави възрастни? Пилотно проучване“. [в:] „Психофармакология“.

 

За центъра за наука и изследвания на Нестле

Центърът за наука и изследвания на Нестле, който обхваща Изследователския център на Нестле и широката му мрежа от външни партньори, е една от водещите изследователски организации в областта на храните, храненето и науките за живота. Въз основа на изследователските усилия на Нестле, центърът за наука и изследвания на Нестле изгражда стратегически партньорства с най-добрите научни институции в света, за получаване на повече знания за балансираното хранене, здравето и активния начин на живот. Разнообразен персонал от водещи изследователи от широк кръг от научни дисциплини, заедно с външни сътрудници от цял свят, са в центъра на изпълнението на визията на Нестле за „Добра храна, добър живот“.

Изследователският център на Нестле е много активен в посока изследване на ползите на продуктите, като използва мултидисциплинарен подход към науката и научните изследвания. Интегрирайки различни научни дисциплини и експертни познания, в т.ч. биология, технология на храните, нутригеномика и социология, Нестле се стреми да предложи практически решения за храненето на потребителите. Научете повече за Изследователския център на Нестле на адрес www.research.nestle.com.

 

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.