APRA Porter Novelli бе избрана ПР и комуникационна агенция на Токуда Банк АД. Компанията ще се грижи за създаването и реализацията на цялостна комуникационна стратегия на банката, като поема връзките с медиите на корпоративно и продуктово ниво.
Токуда Банк АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон. Банката има пълен лиценз, който й позволява да извършва всички сделки по чл.2 от Закона за кредитните институции в страната и чужбина. Дейността на банката е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Токуда Банк АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Japan, чийто основател и собственик е д-р Торао Токуда.
Основана през 1994 г., днес APRA Porter Novelli е сред водещите комуникационни агенции в България. Сред клиентите на компанията са Нестле България, Coca-Cola, Hewlett-Packard, Санома Блясък България, Карлсберг България, Ромпетрол България и много други.

APRA Porter Novelli бе избрана за ПР и комуникационна агенция на Токуда Банк АД. Компанията ще се грижи за създаването и реализацията на цялостна комуникационна стратегия на банката, като поема връзките с медиите на корпоративно и продуктово ниво.

.

Токуда Банк АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон. Банката има пълен лиценз, който й позволява да извършва всички сделки по чл.2 от Закона за кредитните институции в страната и чужбина. Дейността на банката е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. Токуда Банк АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Japan, чийто основател и собственик е д-р Торао Токуда.

.
Основана през 1994 г., днес APRA Porter Novelli е сред водещите комуникационни агенции в България. Сред клиентите на компанията са Нестле България, Coca-Cola, Hewlett-Packard, Санома Блясък България, Карлсберг България, Ромпетрол България и много други.