„Вече можем да разбием кода на човешкия мозък“, обясни проф. д-р Райнер Гьобел, ръководител на проекта Brains Unlimited на университета в Мaастрихт

Сектор „Здравеопазване“ на Siemens получи поръчка от Университета в Маастрихт за три системи за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) с голяма сила на магнитното поле. ЯМР скенерите ще бъдат използвани за изследвания на човешкия мозък в рамките на придобилия все по-голяма популярност изследователски проект Brains Unlimited на университета в Мaастрихт.

Трите нови ЯМР скенера в Университета в Маастрихт включват ЯМР системи с 3 тесла и 7 тесла магнитно поле, както и една от най-мощните системи за ядрено-магнитен резонанс в света с 9,4 тесла магнитно поле. В момента Siemens е единствената компания, способна да предложи ЯМР системи с 9,4 тесла за изследвания на хора.

За изследване на мозъчната дейност е необходима ЯМР система с голяма сила на магнитното поле, която да е значително по-мощна от стандартните системи за ядрено-магнитен резонанс, предназначени за рутинна клинична работа. Технологията дава възможност да се наблюдава функционирането на човешкия мозък на много по-високо ниво.

Благодарение на тези модерни системи, въпросът за това как работи човешкият мозък в близко бъдеще вече може да не е такава загадка.. Изследователите се надяват да получат повече информация относно причините за множествена склероза, Алцхаймер, Паркинсон, епилепсия и появата на тумори.

Проектът Brains Unlimited е инициатива на Центъра за мозъчни изследвания в Маастрихт, под ръководството на проф. д-р Райнер Гьобел. Центърът за мозъчни изследвания в Маастрихт, част от Факултета по психология и неврология, работи в тясно сътрудничество с учени, занимаващи се с изследване на мозъка, в медицинския център към Университета в Маастрихт. Проектът е финансиран от Европейския съюз и община Маастрихт.