Проучване на компанията доказа качествата и ефективността на разработката

 

Шест здравни заведения от Германия, Австрия и Испания участваха в проучването на сектор Здравеопазване на Siemens за ефективността на софтуера syngo.via. Здравните заведения бяха включени в общо седем различни клинични работни процеса, като с тяхна помощ се измериха качествената и количествена ефективност на разработката. Участниците в проучването са отговорили основно на два въпроса – какви са времевите ползи от използването на syngo.via в сравнение с друг софтуер за визуализация на определен набор от образи и кои качествени аспекти от използването на syngo.via подобряват процеса на образите, с цел поставяне на диагноза.

Анализът на данните показва, че с използването на syngo.via може да се спести време и да се постигне ориентирано към пациента повишаване на производителността във всеки от наблюдаваните работни процеси. Така например средно спестеното време за сърдечна компютърна томография при syngo.via се равнява на 77%, а за онкологична диагноза с ПЕТ/КТ – 45%. Използването на syngo.via при диагностиката на онкологични и неврологични томографски прегледи води съответно до 32 и 23 процентно средно спестяване на време. Анализът на образите за съдова компютърна томография се провежда по-бързо с 27% , а оценката на образите за последващи онкологични ПЕТ/КТ и КТ прегледи е по-бърза с 30% и 16% в сравнение с конвенционалните методи за визуализация или система за съхранение, обработка и пренос на образи (PACS).

syngo.via е отличен инструмент за повишаване на производителността на рентгенолозите, работещи със сърдечносъдови образи“, заявява проф. Гудрун Фойхтнер от Университетска болница Инсбрук в Австрия. Всички специалисти, участвали в проучването, завяват, че syngo.via се представя значително по-добре при подготовка на данните, използваемост при разчитане и инструменти за измерване, документиране и отчитане, в сравнение с предишни софтуерни продукти.

За да бъде една клиника успешна, е от съществено значение да се получи възможно най-висока диагностична точност, като същевременно се запази бързият и ефективен работен процес. Софтуерът за разширена триизмерна визуализация syngo.via дава възможност на лекарите автоматично да зареждат образи от компютърна томография или магнитен резонанс в съответното приложение и да ги сортират, съобразно специфичното заболяване. Ръчните стъпки са отстранени и лекарят може веднага да започне да диагностицира.

 

Цялата информация за проучването на syngo.via може да се намери тук:

www.siemens.com/syngo.via-efficiency

 

Резултатите, постигнати от клиентите на Siemens по време на изследването на ефективността на syngo.via, са постигнати в уникална обстановка на клиента. Тъй като не съществува „типична“ болница и са налице множество променливи (например големина на болницата, клиничните случаи, нивото на навлизане на ИТ), трябва да се има предвид, че не може да се гарантира или да твърди, че други действително ще постигнат посоченото спестяване на време и ориентирана към пациента производителност.

 

Сектор Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Siemens Healthcare предоставя работа на близо 51 000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2011 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 12,5 млрд. евро и печалба от близо 1,3 млрд. евро. За повече информация: www.siemens.com/healthcare.