Skip to main content

Социалните мрежи - новият обществен фактор

Дискусия, посветена на социалните мрежи, по повод 125 годишнината на СУ "Св.Климент Охридски" ще се проведе на 3 април в Огледалната зала на ректората. 

1 част - Рекламата в социалните мрежи.

Гости: Ален Попович от Social Me, Томислав Савов oт Socialevo.net, Любомир Аламанов - APRA Porter Novelli Group2 част - Социалните мрежи като медиен и обществен фактор.

Гости: гл.ас. д-р Жана Попова - експерт по електронни медии, представители на български електронни и печатни медии, които ще запазим в тайна.