Едното от последните изследвания на Nielsen показва, че американците прекарват все повече време в социалните мрежи. Докладът „Какво правят американците онлайн” е базиран на навиците на 220 000 души през юни. Според изследването социалните мрежи заемат цели 22,7% от времето на потребителите, прекарано пред компютъра, в сравнение с 15,8% през  миналата година. Потреблението на онлайн игри, клипове и филми също е нараснало. В същото време, използването на електронна поща е спаднало до 8,3%, в сравнение с 11,5% през 2009 г., а разглеждането на интернет портали е намаляло до 4,4%, в сравнение с 5,5%. Все пак електронната поща се използва значително през мобилни телефони (41,6% от времето на мобилните потребители).