Нестле постига органичен ръст от 4.1% , а маржът на печалбата преди лихви и данъци достига 14.6%, покачвайки се с 30 базисни пункта.

НЕСТЛЕ ГРУПАТА

  • Продажбите на Групата са на стойност 108 милиарда швейцарски франка, а постигнатият органичен ръст е 4.1%, като 1.9% е реалният вътрешен ръст;
  • Печалбата на Групата преди лихви и данъци е 15.7 милиарда швейцарски франка, с марж от 30 базисни пункта; а при фиксирани валути – 40 базисни пункта;
  • Основната печалба на акция е нараснала с 9.6% до 3.09 швейцарски франка, като отчита покачване с 16.3% при фиксирани валути;
  • Оборотът на Групата е нараснал до 67% или от 7.2 милиарда швейцарски франка до 17.9 милиарда швейцарски франка;
  • Възвръщаемостта на инвестициите, включително положителната репутация, се е покачила с 90 базисни пункта, до 15,6%;

НЕСТЛЕ Храни и напитки

  • Продажбите са в размер на 100 милиарда швейцарски франка, като постигнатият органичен ръст  е в размер на 3.9%, а реалният вътрешен ръст е 1.6%;
  • Печалбата преди отчитане на лихви и данъци достига 13.1 милиарда швейцарски франка, а маржът се покачва с 30 базисни пункта, а при  фиксираните валути с 40 базисни пункта;

Възвръщаемост за инвеститорите

  • Предложено увеличаване на дивидентите с 14.3% до 1.60 швейцарски франка, а коефицентът на печалба от акция е 51.8%, базиран на основната печалба от акция;
  • През 2010 г. ще бъдат изкупени обратно акции на стойност 10 милиарда швейцарски франка.

Пол Булке, Главен изпълнителен директор на НЕСТЛЕ: “С органичен ръст от 4.1%, който постигнахме в условия на предизвикателства през изминалата година, ние имахме възможността за съществено по-бърз растеж спрямо индустрията, в която оперираме. В комбинация със значителното подобрение на маржа на печалбата преди отчитане на лихви и данъци, ние успяхме да постигнем планираните резултати в съответствие с дългосрочния Модел на Нестле. Ускорихме инвестициите в нашите марки и темпото на иновациите, адаптирахме продуктите си към променящите се нужди на потребителите и допълнително повишихме ефективността. Тези дейности, както и отговорното следване на ясни стратегически приоритети от страна на нашите служителите, ни позволиха отново да съчетаем силно представяне на продажби и крайна нетна печалба през 2009 г, в допълнение на изключителните резултати през 2008 г. Представянето ни през 2009 г. бе широко застъпено във всички категории и региони и показва нашето умение да постигаме и краткосрочни резултати, като в същото време продължаваме да инвестираме в дългосрочен план. Очаквам през 2010 г. нашият бизнес с храни и напитки да достигне по-висок органичен ръст спрямо 2009 г. и последващо нарастване на маржа на печалбата преди отчитане на лихви и данъци при фиксираните валути. Тази увереност се вижда и в нашето предложение за увеличаване на дивидентите, както и в плановете ни за обратно изкупуване на акции през тази година.“

Продажби и марж на печалбата преди лихви и данъци по оперативни звена

През 2009 г., органичният ръст на Нестле за всички дейности в сегмента на Храни и Напитки възлезе на 1.2% в Европа, 4.8% в Америка и 7.4% в Азия, Океания и Африка. Резултатите са широко застъпени във всички категории и региони, като комбинират силно представяне от продажби до крайна нетна печалба, демонстрирайки отговорното следване на ясни стратегически приоритети от страна на нашите служителите, изпълнени с подкрепата на марките и инвестициите в областта на проучването и развитието.

 

Януари-Декември 2009

Продажби
в млн. шв. франка

Януари-Декември 2009

Органичен Ръст  
(%)

маржове на ППЛД

 

Януари-Декември 2009

 

Промяна спрямо Януари-Декември 2008

 

Храни и Напитки

 Зона Америка

 

32 168

 

+ 6.5

 

16.8%

 

+20 bps

 Зона Европа

22 528

+ 0.3

12.4%

0 bps

 Зона Азия, Океания и Африка

15 891

+ 6.7

16.7%

+20 bps

Nestlé Waters

9 061

– 1.4

7.0%

+100 bps

Nestlé Nutrition

9 963

+ 2.8

17.4%

+10 bps

Други Храни и Напитки

10 187

+ 6.8

15.7%

+80 bps

Nestlé Храни и Напитки

99 798

+ 3.9

13.1%

+30 bps

Фарма

(вкл. Alcon)

7 820

+ 6.7

33.5%

-60 bps

Общо за Групата

107 618

+ 4.1

14.6%

+30 bps

Nestlé Waters, Nestlé Nutrition и Други Храни и Напитки не са включени в зоните. Дейностите на  Nestlé Professional също са изключени от зоните и са добавени към Други Храни и Напитки.

Продажби и ППЛД марж по продукти

 

Януари-Декември 2009

Продажби
в млн. шв. франка

Януари-Декември 2009

Органичен Ръст  
(%)

маржове на ППЛД

 

Януари-Декември 2009

 

Промяна спрямо Януари-Декември 2008

 

Прахообразни и течни напитки

19 271

+ 9.5

21.7%

-40 bps

Вода

9 066

– 1.4

7.0%

+100 bps

Млечни продукти и сладолед

19 557

+ 2.0

12.0%

+50 bps

Детско хранене

9 965

+ 2.8

17.4%

+10 bps

Готовия ястия и добавки за готвене

17 205

+ 0.8

12.9%

+20 bps

Шоколадови изделия

11 796

+ 4.3

13.6%

+50 bps

Храни за домашни любимци

12 938

+ 7.9

16.3%

+60 bps

Общо Храни и Напитки

99 798

+ 3.9

13.1%

+30 bps

Фармацевтични продукти (вкл. Alcon)

7 820

+ 6.7

33.5%

-60 bps

Общо за Групата

107 618

+ 4.1

14.6%

+30 bps

Малките разлики в данните за води и продукти на Nestlé Nutrition между таблиците „Продажби по оперативни звена” и „Продажби по продукти” се дължат на факта, че някои води и продукти на Nestlé Nutrition се продават и от оперативни звена извън Nestlé Waters and Nestlé Nutrition.