Сектор Здравеопазване на Siemens организира конкурс за студенти от цял свят под мотото “Бъдещето на здравеопазването”. Конкурсът е за студенти по медицина, биомедицинско инженерство, ИТ технологии и сродни специалности и търси мнението на младото поколение бъдещи експерти за това как технологичният напредък и промените в обществото ще се отразят на съвременните системи на здравеопазване в световен мащаб.

 

Всички студенти, желаещи да участват в конкурса, трябва да изпратят резюме по темата на английски или немски език, до 07.11.2011 г. на innovationthinktank.healthcare@siemens.com. Резюмето трябва да разглежда предизвикателствата, пред които е изправена системата на здравеопазването в световен мащаб, и да предлага иновативен подход към решаването на тези проблеми. Ще се приемат кандидатури от отделни лица и от екипи до трима души.

 

Как ще се развият системите за здравеопазване през следващите десет или двадесет години и какви последици ще имат социалните промени върху достъпността на здравните грижи са само част от въпросите, за които Siemens търси отговор. Компанията ще покани авторите на десетте най-добри резюмета да присъстват на тримесечния “Лагер за иновации” в Германия. Там те ще имат възможност да си сътрудничат с ключови експерти по проекти за иновации на Siemens.

 

“По време на “Лагера за иновации” ние не само ще дадем на студентите възможност да създадат контакти с висшето ръководство, изследователите и разработчиците на Siemens. Преди всичко ще им предложим творческа среда, в която могат да дадат своя принос и да реализират своите идеи в “реалния свят”,” заявява Корд Фридрих Щелер, главен технологичен директор в сектор Здравеопазване на Siemens.

 

Участниците ще работят по иновативни продукти и решения на място и в проектни групи. Накрая те ще представят резултатите си пред жури, което ще ги оцени, съобразно критерии като стратегическа стойност, иновационна стойност и ниво на техническо изпълнение, въз основа на което ще бъде присъден награден фонд на обща стойност 15 000 евро. Разходите по пътя и настаняването, както и стипендия за всички участници се поемат от компанията.

 

Конкурсът, организиран от сектор Здравеопазване на Siemens Германия, се провежда за трети път. Последният конкурс привлече близо двеста кандидатури от 25 страни. Финалистите вече работят за Siemens в родните си страни.

 

Повече информация за условията на конкурса: www.siemens.com/innovationthinktank

Сектор Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Сектор „Здравеопазване” на Siemens предоставя работа на близо 48,000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2010 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 12,4 млрд. евро и печалба от близо 750 милиона евро.

За повече информация: www.siemens.com/healthcare.