Сектор „Здравеопазване” на Siemens ще усъвършенства радиационните детектори на медицинската апаратура

Siemens придоби мажоритарен дял в Acrorad – японски производител на кадмиево-телуридни полупроводникови детектори за радиация. Производството варира от избора и подготовката на суровината до крайните устройства за образна диагностика. Компанията е основана през 2000 г. Съоръженията на Acrorad са разположени на японския остров Окинава.

 

В момента детекторите за радиация на Acrorad се прилагат в системи за сигурност и в медицината. Полупроводниковата технология се използва при системите за костна плътност и системите за дентални снимки.

 

„В близко бъдеще тази полупроводникова технология ще даде възможност на сектор „Здравеопазване“ да внедри още по-добри детектори в ангиографите, рентгеновите апарати, апаратите за нуклеарна медицина и компютърните томографи. Очакваме по-висок контраст при по-ниска доза на облъчване, както и нови клинични приложения“, изтъква Мартин Крафт, директор на Центъра за детектори за компютърна томография във Форхайм, Германия.

 

Центърът за детектори координира научно-изследователската и развойна дейност в областта на иновативните технологии за засичане на радиация, които се използват в системите на Siemens. Като допълнителен стимул миналата година компанията основа „Съвет по детектори“, който се координира от Мартин Крафт.

 

На официална церемония Acrorad беше приветствана в семейството на Siemens от Сами Атия, изпълнителен директор на „Компютърна томография и радиационна онкология“ и Джуничи Обата, изпълнителен директор на Siemens Япония.