Отличени бяха проактивни инициативи и решения на компанията за намаляване дозата на облъчване

 

Малвърн, Пенсилвания, 10 август 2010 г. – Консултантската компания за глобален растеж Frost & Sullivan отличи сектор „Здравеопазване” на Siemens с Награда на годината 2010 за технологично лидерство на пазара на компютърни томографи (КТ) в Северна Америка. Наградата беше връчена след анализ на пазара и отличи дългогодишния опит на Siemens в предоставянето на решения за намаляване дозата на облъчване, постоянния ангажимент на компанията за научноизследователска и развойна дейност в тази област, както и стремежа й за създаването на дългосрочна стойност за клиенти, инвестиращи в КТ продукти на компанията. 

“Siemens отдавна е проактивна в усилията си, адресиращи предизвикателствата за намаляване дозата на облъчване в компютърните томографи. Благодарение на своята визия, инициативност и сериозните инвестиции в тази област, компанията беше призната като лидер в разработването на технологии за намаляване на дозата,” сподели Роберто Аранибар, анализатор във Frost & Sullivan.

От Frost & Sullivan отбелязват, че докато всички големи производители на КТ оборудване са започнали да предлагат нови технологии за намаляване дозата на облъчване отскоро, сектор „Здравеопазване” на Siemens предоставя такива от началото на 90-те години на миналия век.”*

“Siemens с гордост приема наградата на Frost & Sullivan, отразяваща дългогодишната работа на компанията в областта на технологиите за намаляване на облъчването,” споделя Кулин Хемани, вицепрезидент „Компютърни томографи” в сектор „Здравеопазване” на Siemens. „Философията ни се основава на принципа, че най-високата техническа иновация се определя от степента на задоволяване на нуждите на клиентите ни в предоставянето на оптимални грижи за пациентите.”

През 1994 г. Siemens представи функционалността CARE Dose4D (комбинирани приложения за намаляване на облъчването), която автоматично регулира дозата на облъчване в зависимост от телосложението на пациента. Иновациите през 90-те години на 20 век продължават с революционни технологии като свръхбързият керамичен (UFC) детекторен сцинтилационен материал, както и алгоритъма Adaptive ECG-Pulsing. През 2002 г. Siemens представя нискоенергиен сканиращ протокол за педиатрична образна диагностика, адресиращ предизвикателствата в една все по-преобладаваща група от пациенти, където степента на облъчване трябва да бъде преценявана внимателно.

През 2005 г. Siemens представя ново поколение КТ скенери SOMATOM® Definition – първият в света компютърен томограф с двоен източник на лъчение. През 2007 г. усилията за намаляване на радиационната доза продължават с представянето на т.нар. адаптивен щит срещу облъчване (Adaptive Dose Shield), функционалност, която ограничи още повече ненужното облъчване на тъканите. Година по-късно Siemens отново влезе в историята, когато SOMATOM Definition Flash произведе образи при значително намалена лъчева доза.

Най-новата технология за намаляване степента на облъчване на Siemens – т.нар. „итеративна реконструкция в образното пространство (IRIS)” – намалява шума в образите без загуба в качеството или във визуализацията на детайлите. Значителното намаляване на шума, предоставено от IRIS, позволява с до 60%** намаляване на дозата на облъчване при ежедневна клинична употреба.

Наградата на Frost & Sullivan за технологично лидерство на годината се връчва всяка година на компания с високи постижения в областта на технологиите в даден сектор. Отличената компания  демонстрира технологично лидерство с отлични резултати във всяка фаза на технологичния жизнен цикъл – „зараждане”, „адаптация”, „нарастване” и „зрялост” – с цел предоставянето на непрекъснати подобрения. Благодарение на иновирането на водещи концепции, компанията е пионер в областта на клиентските приложения.

* Frost & Sullivan: “Siemens: Носител на Награда на годината 2010 за технологично лидерство на пазара на компютърни томографи (КТ) в Северна Америка”, доклад 2010 г.

** Резултатите могат да варират

 

Сектор „Здравеопазване” на Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Сектор „Здравеопазване” предоставя работа на близо 48,000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2009 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 11,9 млрд. евро и печалба от близо 1,5 млрд. евро. За повече информация: www.siemens.com/healthcare.