Сектор Здравеопазване на Siemens и американският производител на медицински изделия и софтуер за лечение на ракови заболявания Varian Medical Systems подписаха стратегическо глобално партньорство за предоставяне на решения за диагностика и лечение на онкологични заболявания. Сътрудничеството предвижда съвместното предлагане на продукти за образна диагностика и лечение в областта на радиационната онкология в страни от целия свят. Двете компании ще разработват софтуерни интерфейси между системите си за лечение и ще проучат възможностите за съвместно разработване на нови продукти за образно направлявана лъчетерапия и радиохирургия.

 

Съгласно споразумението, Varian ще представляват продукти за образна диагностика на Siemens (компютърни томографи, ПЕТ-скенери и ядрено-магнитни резонанси) в лъчетерапевтични клиники по света, започвайки незабавно в повечето големи пазари и последващо разширяване в Северна Америка до края на годината. Сектор Здравеопазване на Siemens ще представлява пред своите клиенти оборудването и софтуера за лъчетерапия и радиохирургия на Varian. Това ще позволи на двете компании да предлагат цялостни решения от образна диагностика до лечение.

 

Siemens ще продължи да обслужва и поддържа своята инсталирана база от около 2 000 медицински линейни ускорителя по целия свят. Споразумението ще предостави на клиентите на Siemens повече възможности за избор на терапевтично оборудване, тъй като много амортизирани ускорители ще бъдат подменени. Varian и Siemens ще разработят интерфейси, които ще свържат онкологичния информационен софтуер ARIA® на Varian с ускорителите и системите за образна диагностика на Siemens. Така клиники по целия свят ще получат повече възможности за подобряване на работния процес и оптимизиране на операциите.

 

„С тази стъпка в рамките на „Програма 2013“ на сектор „Здравеопазване“ на Siemens ние ще затвърдим позицията си на лидер в областта на образната диагностика и радиационната онкология. Компанията ще продължи да обслужва сферата на радиационната онкология и да помага за подобряване лечението на раково болните по целия свят с високо качество на решенията за образна диагностика и лечение“, заявява Валтер Мецендорфер, главен изпълнителен директор на „Радиационна онкология и компютърна томография“ на Siemens.

 

„Това е вълнуващо развитие, което ще даде възможност на Varian да подобри и разшири своите клинични решения в полза на раково болните по целия свят”, заявява Тим Гертин, президент и главен изпълнителен директор на Varian. „С разработването на пълна софтуерна свързаност и нова архитектура, свързваща системите на Siemens и Varian, заедно можем да предоставим на клиниките революционни възможности за диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания. Друга основна цел на това партньорство е да се ускорят иновациите и да се осигурят по-ефикасни и ефективни решения, особено за развиващите се пазари.“

 

СекторЗдравеопазванена Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Сектор „Здравеопазване“ на Siemens предоставя работа на близо 51 000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2011 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 12,5 млрд. евро и печалба от близо 1,3 млрд. евро.

За повече информация: www.siemens.com/healthcare.

 

Представена от сектор „Здравеопазване” на Siemens през ноември 2011 г., Програма 2013 е двугодишна глобална инициатива за по-нататъшно укрепване на иновативната сила и конкурентоспособността на сектор „Здравеопазване”. Конкретни мерки ще бъдат осъществени в четири области на действие: иновации, конкурентоспособност, регионално въздействие и развитие на работната сила.

 

Varian Medical Systems Inc., със седалище в Пало Алто, Калифорния, е водещ световен производител на медицинска апаратура и софтуер за лечение на рак и други заболявания чрез лъчетерапия, радиохирургия и брахитерапия. Фирмата е доставчик на информационен софтуер за управление на големи онкологични клиники, радиотерапевтични центрове и частни онкологични практики. Varian е водещ доставчик на рентгенови тръби и цифрови детектори за образна диагностика с медицинско, научно и индустриално приложение и също така е производител на рентгенови детектори за карго скрининг и индустриален надзор. Varian Medical Systems осигурява работа на около 5 900 души, които работят в производствени обекти в Северна Америка, Европа и Китай и около 70 в офиси за продажба и поддръжка по целия свят.

За повече информация: http://www.varian.com