Докладът на KPMG е изготвен в съответствие с Международните одиторски стандарти

 

„Санома Блясък България” е първата издателска компания в страната с цялостен одит на тиражите и разпространението на изданията си. Целта на документа е прецизно и обективно да измери популярността и рекламната ефективност на списанията и така да затвърди доверието на рекламодателите в тях, както и да елиминира спекулации, слухове и неверни твърдения относно пазарния успех на този тип медии. Одитът е реализиран с подкрепата и одобрението на Българската асоциация на рекламодателите /БАР/, Асоциацията на рекламните агенции – България /АРА/ и Българската асоциация на PR агенциите /БАПРА/.

 

Докладът е изготвен от KPMG в съответствие с изискванията на Международния стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност /МСАИС/ 3000 „Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити или прегледи на историческа финансова информация” и Международните одиторски стандарти. Документът удостоверява точността на данните в издателските справки на „Санома Блясък България” по отношение на отпечатан тираж средно на брой, продажба на дребно средно на брой, абонаменти средно на брой и други платени форми на разпространение средно на брой на всички списания на компанията пред рекламодателите и партньорите й. От него става ясно, че сумарно изданията от портфолиото на компанията имат отпечатан тираж средно на брой близо 250 000.

 

„Като водещ издател в България и международна компания с много лицензионни издания ние сме длъжни да удостоверим истинността на данните, с които боравят и на които разчитат рекламодателите ни. Това вече е изискване и на международните ни съдружници и партньори. Смятаме, че липсата на точна информация относно тиражите и тяхната реализация вреди на бизнеса като цяло и е сред основните причини за разпространението на слухове и спекулации, които пречат на доброто партньорство между медии и рекламодатели. Одитът доказва, че тиражът на водещите ни заглавия като „Журнал за жената“ и COSMOPOLITAN е над 55 000, затова и те продължават да бъдат предпочитан рекламен канал от много и различни компании. Такива са фактите”, заяви Димитър Друмев, изпълнителен директор на „Санома Блясък България“.

 

„Нуждата от максимална ефективност на маркетинговите комуникации в постоянно променящата се медийна среда изисква откритото предоставяне на данни, които са благонадеждни, точни и достъпни. При липса на функциониращо одит бюро по тиражите в България, приветстваме развитието на одит процеса под различни форми, за да се осигури на всички участници в индустрията достъп до прозрачна, достоверна и надеждна информация”, сподели Мария Опренова, председател на Българската асоциация на рекламодателите и директор “Маркетинг комуникации” в М-Тел.

 

„Асоциацията на рекламните агенции – България подкрепя идеята и одитирането на тиражите на изданията на „Санома Блясък България”. Данните за тиражите и продажбите биха подпомогнали определянето на ефективността на рекламните инвестиции в конкретните издания. Надяваме се, че това е началото на процеса по определянето на точни и достоверни данни за печатните медии в България”, заяви изпълнителният директор на Асоциацията на рекламните агенции – България Мариана Брашнарова.

 

„Одитирането на тиражите на печатните издания е изключително важен елемент от поддържането на взаимното доверие между рекламодателите и медиите. Без да има точна информация за тиражите и продажбите на печатните изданията, рекламодателите попадат в ситуация, в която практически е невъзможно да изчислят ефективността на похарчените си рекламни бюджети. Вярвам, че примерът на една от най-големите медийни групи в България ще бъде последван и от останалите фирми в издателския бранш”, каза Александър Дурчев, председател на Българската асоциация на PR агенциите и изпълнителен директор на All Channels Communication Group.

 

„Санома Блясък България“ АД издава National Geographic България, NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS, списание №1 в света на модата ELLE, женската библия COSMOPOLITAN, най-продаваните списания у нас „Блясък” и „Журнал за жената”, светското списание Story, списание „Моето дете“, списание Harper’s Bazaar, “Кулинарен журнал”, “Здравен журнал” и “Гответе с мен”. Като онлайн издател „Санома Блясък България“ АД поддържа www.nationalgeographic.bg, www.cosmopolitan.bg, www.bliasak.bg, www.rozali.com,  www.moetodete.bg и gotvetesmen.com.