Този месец Ромпетрол Груп, чрез Морския терминал Мидия (МТМ), достигна до количество от 10 милиона тона суров петрол, разтоварени през морския терминал и по-късно обработени от рафинерия Петромидия. Това количество се отнася за периода февруари 2009 г. – май 2012 г., след като в края на 2008 г. групата инвестира над 150 млн. щатски долара за изграждането на първия морски терминал в Черно море.

„Чрез създаването на пряка връзка между терминала и танкерите на рафинерията, доставките на суров петрол бяха оптимизирани. Времето за разтоварване, технологичните загуби и свързаните с тях разходи от своя страна, бяха значително намалени. Неговият максимален преносен капацитет е 24 милиона тона на година, като това покрива нуждите от суров петрол на румънските рафинерии и затвърждава позицията на Румъния като енергиен център – връзката между ресурсите от Изток и нуждите на Западна Европа“. Това заяви Йоан Таус, изпълнителен директор на Морски терминал Мидия.

Количеството от 10 милиона тона суров нефт беше достигнато след разтоварване на петролния танкер „НС Конкорд“ (капацитет: 106 000 тона), свързващ Мидия и пристанище Новоросийск в Русия. КазМунайГаз, едноличен собственик на Ромпетрол Груп, е акционер в Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и оператор на тръбопровода за пренос на суров нефт между резервите в Западен Казахстан и черноморското пристанище Новоросийск, Русия (дължина 1510 км, транзитен капацитет 28,2 млн. тона годишно).

Нефтеният терминал, който се намира на около 8,6 км в Черно море, може да приема кораби с вместимост до 160,000  тона, като операциите по товарене/разтоварване на суров нефт се извършват чрез подводен и земен тръбопровод между плаващата платформа и танкерите на рафинерия Петромидия. Операциите през терминала скъсяват маршрута през пристанище Констанца с около 33 км и спомагат за постигане на по-ниски разходи за доставка на суров нефт в размер на най-малко 4-5 щатски долара на тон.

С цел поддържане на програмата за повишаване на капацитета за обработка в рафинерия Петромидия до 5 милиона тона суров нефт, Морски терминал Мидия наскоро изгради докове в Мидия, като инвестициите се равняват на 2,8 млн. щатски долара. Тази операция ще даде възможност за акостиране на морски кораби с капацитет от над 10 000 тона и на танкерни баржи с максимален капацитет 2000  тона на управляваните от компанията докове.

В периода 2009-2012 г., през терминала са били обработени 123 кораба, а още 1168 кораба са преминали през 7-те дока на пристанище Мидия, управлявани от рафинерия Ромпетрол. В периода 2001-2011 г. в Ромпетрол – Рафинерия Петромидия – Наводари са обработени 27 млн. тона суровини, в т.ч. 25,3 млн. тона суров петрол. Тази година целта е да се завърши програмата за разширяване на капацитета и да се обработят 4,64 млн. тона суровини (4,39 млн. тона суров нефт).

От приватизацията на рафинерията Петромидия през 2001 г. до днес, Ромпетрол Груп е направила технологични и екологични инвестиции в размер на 1,1 милиарда щатски долара, като проектът се извършва в условията на максимална технологична и екологична ефективност, съгласно действащите международни норми – Европейската директива за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ).

* Русия притежава 31% от КТК, Казахстан притежава 19%, а останалото е собственост на други оператори.

Ромпетрол България АД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.

 

ЗаКазМунайГаз

Акционерното дружествоКазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите наКазМунайГазса собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активиСамрукАД.

 

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2011 г. отчита годишен оборот в размер от 8.87 млрд. щатски долара. Компанията разполага с близо 8 000 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер на 1 млрд. щатски долара от 2001 г. до момента.

 

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компанияКазМунайГаз.