Националната верига на компанията вече включва 56 обекта в цялата страна

 

Трета бензиностанция откри Ромпетрол България АД в центъра на Пловдив. Така националната верига на компанията вече включва 56 обекта в цялата страна. Новата бензиностанция се намира на адрес: бул. Източен 80.

„Въпреки ситуацията на криза и наблюдаващото се общо намаляване на инвестициите на пазара през 2010 г., Ромпетрол България АД се стреми макар и с по-бавни темпове да разширява мрежата си в България. Това е заложено в корпоративната стратегия и за следващата 2011 г. Ще продължаваме да предлагаме качествени горива на българските потребители, доставени от нашите две модерни рафинерии в Румъния и разбира се, ще запазим атрактивните ценови оферти.” – заяви изпълнителният директор на Ромпетрол България Сорин-Октавиан Никита.

 

От 1 декември 2010 г. жителите и гостите на града ще могат да зареждат горива с добавки на Ромпетрол – Еfix бензин 95 и Еfix дизел, специално създадени да предпазват двигателя и да подобрят работата му. Съгласно дългосрочното ценово позициониране на продуктите на компанията на пазара, горивата са на цената на обикновения бензин 95 и дизел.

 

Ромпетрол България АД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успява да се разрасне много бързо на родния пазар, заемайки значителен пазарен дял на ниво търговия на едро и развивайки мрежа бензиностанции на национално ниво и модерно депо в град Русе.

 

Бъдещите планове на Ромпетрол България АД са за засилване на инвестициите на българския пазар и развиване на търговската дейност и обекти.

 

 

За „КазМунайГаз”

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.

 

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2009 г. отчита годишен оборот в размер от над 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага с над 9 600 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер от над 1,1 млрд. щатски долара от 2001 до края на 2009 г.

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания „КазМунайГаз”.