Ромпетрол България АД – компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп, развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успява да се разрасне много бързо на родния пазар, заемайки значителен пазарен дял на ниво търговия на едро и развивайки мрежа на национално ниво от 55 бензиностанции и модерно депо в град Русе.

На 22 март 2010 г. Ромпетрол България стартира предлагането на нова серия горива на българския пазар – Efix, специално създадени да предпазват двигателя и да подобрят работата му. Горивата са на цената на обикновения бензин 95 и дизел. Стратегията зад въвеждането на двете нови горива Efix Diesel и Efix Бензин 95 е да се продължи предоставянето на висококачествени продукти на атрактивна цена. И двете горива са налични във всички 55 бензиностанции на компанията в страната.

Освен в България, Ромпетрол Груп развива търговска дейност на дребно и в пет други европейски държави: Румъния, Франция, Република Молдова, Грузия и Испания, с мрежа от близо 1100 бензиностанции. Чрез тази мрежа Ромпетрол Груп предлага висококачествени горива и петролни продукти като горивата Efix и високия клас горива от серията Alto, Alto 55 дизел и Alto 101 бензин, създадени, за да оптимизират работата на автомобила. Efix се предлага в Румъния (от 2007 г.), България (2010 г.) и Република Молдова (2008 г.), а Alto в Румъния и Република Молдова.

През последните години Ромпетрол Груп се превърна в мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2009 г. отчита годишен оборот в размер от над 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага с над 9 600 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер от над 1,1 млрд. щатски долара от 2001 г. до края на 2009 г. В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания „КазМунайГаз”.

За текущата година Ромпетрол Груп ще продължи своите планове за инвестиции, като спази обещанията си за развитие на компанията като цяло и се превърне във важен играч на източноевропейския пазар на нефт и газ. За 2010 г. очакваните инвестиции са в размер на около 240 млн. щатски долара.

 

За „КазМунайГаз”

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.