Г-н Миклош Печи-Сабо е новият Изпълнителен Директор на Ромпетрол България. Позицията на негов заместник заема г-н Ерлан Аккенженов, който ще подпомага г-н Печи-Сабо при определяне на стратегическите цели на Ромпетрол България чрез координация на оперативната дейност и привеждането ѝ в съответствие с общите цели на групата. След извършена промяна в мениджмънт екипа на компанията г-н Димитър Тортопов поема позицията Търговски Директор, a г-н Валерий Сиделников – длъжността Финансов Директор.

 

Преди да поеме управлението на Ромпетрол България г-н Печи-Сабо е Директор „Търговия на дребно“ в Ромпетрол Груп, където развива и координира изпълнението на бизнес стратегията за всички държави. Той има богат и ценен опит в петролната и газовата промишленост, придобит по време на 21-годишния му стаж на ръководни длъжности в ОМВ Груп. В продължение на 14 години той е бил на длъжността Управляващ Директор на ОМВ Унгария. Освен това той е заемал и позиции, свързани с международната дейност на ОМВ Груп – като ръководител на направление „Автомобили“ за Централна и Източна Европа. Г-н Печи-Сабо е завършил Университета по икономика в Будапеща.

 

Новият Заместник Изпълнителен Директор на Ромпетрол България г-н Аккенженов има богат и ценен професионален опит в петролната и газовата промишленост, придобити по време на 12-годишния му стаж в различни компании в структурата на КазМунайГаз Груп. Преди да се присъедини към екипа на Ромпетрол Груп той е заемал позицията на Директор на отдела за износ на петрол и петролни продукти в компанията КазМунайГаз Нефтопреработка и Маркетинг.

 

Г-н Ерлан Аккенженов е завършил Юридическия факултет във Висшето училище по право „Адилет“ в Алмати, Казахстан. Образованието му включва също редица курсове и допълнителни квалификации в областта на търговията с петрол и петролни продукти към Колежа за нефтени и енергийни изследвания във Великобритания и Факултета по разработка и експлоатация на нефтени и газови находища в Университета в Астана, Казахстан.

 

Преди да стане част от екипа на Ромпетрол България новият Търговски Директор г-н Димитър Тортопов е заемал в продължение на 8 години ръководни позиции в Еко България ЕАД, отговаряйки за управлението на търговската мрежа от бензиностанции, продажбите на едро и дейностите по снабдяване и логистика.

 

Новият Финансов Директор г-н Валерий Сиделников работи в Ромпетрол България от месец април 2010 г. Преди това е заемал различни ръководни длъжности в системата на КазМунайГаз и една от най-големите банки в Казахстан – БТА Банк.

 

 

Ромпетрол България EАД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе. Към момента търговската верига на дребно на Ромпетрол България включва 60 обекта.

За „КазМунайГаз“

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2012 г. отчита годишен оборот в размер от 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага със 7 700 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг.

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания „КазМунайГаз”.