Александр Албин е новият изпълнителен директор на Ромпетрол България. Преди да поеме компанията у нас, той е заемал същата длъжност в Ромпетрол Грузия.

Александр Албин се присъединява към Ромпетрол Груп през 2008 г., първоначално като съветник на изпълнителния директор. Впоследствие оглавява Ромпетрол Грузия като отговаря за развитието на бизнес стратегията на компанията и постигането на поставените дългосрочни цели.

Г-н Албин има над 15-годишен опит в нефтената и газова индустрия. Преди Ромпетрол той заема поста мениджър на подразделението, управляващо рафинерията Атирау на КазМунайГаз в Казахстан. На тази позиция отговаря за координацията на производствените програми, снабдяването с петрол в рафинерията и продажбата на крайни продукти на различни дъщерни дружества на компанията. Бил е генерален директор и на други две водещи казахстански газови и нефтени компании.

Досегашният изпълнителен директор на Ромпетрол България Никита Сорин поема ръководството на компанията Ромпетрол Газ, част от Ромпетрол Груп в Румъния, а заместникът му Нуркен Мурзагалиев ще заеме поста на Александр Албин в Грузия.

 

Ромпетрол България АД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.

 

За „КазМунайГаз“

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.