От компанията отчитат рекорден интерес към франчайз програмата си

 

10 нови бензиностанции с марката Ромпетрол ще заработят в цялата страна през март и април 2012 г. Така преди лятото веригата на компанията ще обединява 70 обекта. От дружеството отчитат засилен интерес от страна на собственици на по-малки независими станции /т.нар. „бели“ станции, които не са част от големите компании/ в страната да се присъединят към веригата под формата на франчайз партньори и не изключват възможността мрежата на Ромпетрол България да се разрасне с още бензиностанции до края на 2012 г.

„Делът на броя независими станции спрямо общия брой бензиностанции в страната е около 70%. За да оперират съгласно промените в българското законодателство, касаещи нашия сектор, по-малките търговци на горива имат нужда да си партнират с по-големите вериги. Очакваме сериозно раздвижване на пазара и Ромпетрол България има готовност да реагира и работи в новите условия“, заяви Станимир Смилков, търговски директор на Ромпетрол България.

Направените в проекта инвестиции имат за цел да увеличат дела на компанията на пазара на дребно до 7-8% през следващите няколко години.

 

За Ромпетрол България АД

Ромпетрол България АД е дружество, специализирано в дистрибуцията на горива и петролни продукти, което е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.


За „КазМунайГаз“

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.

 

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2009 г. отчита годишен оборот в размер от над 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага с над 9 600 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер от над 1,1 млрд. щатски долара от 2001 до края на 2009 г.

 

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания „КазМунайГаз”.