Сектор „Здравеопазване” на Siemens и Корпорация за медицински системи Olympus обявиха своята съвместна разработка на модерна, магнитно управлявана ендоскопска система за вътрешно-стомашно наблюдение, във вид на хапче (капсула).

Сектор „Здравеопазване” на Siemens и Корпорация за медицински системи Olympus си сътрудничат в разработването на технология за магнитно управлявана ендоскопска система във вид на капсула (MGCE). Тази иновативна технология ще позволи извършването на стомашни прегледи да става лесно и удобно, като пациентът трябва просто да погълне ендоскопа, във вид на капсула. След това пациентът трябва да легне в системата за магнитно управление. Предвижда се лекарят с помощта на джойстик да може лесно да направлява капсулата, като я насочва към зоните от интерес, като капсулата осигурява образи с висока резолюция и в реално време, които могат да се наблюдават на монитор в кабинета, в който се извършва прегледът.

“Заедно с нашия партньор Olympus, ние поставяме началото на нова ера в ендоскопията. Убедени сме, че капсулата с магнитно управление ще направи прегледите бързи, без да причинява неудобства за пациентите. Тази система ще бъде едно чудесно допълнение към прилаганите в момента ендоскопски методи, по-специално към методите за последващо наблюдение”, заявява Херман Реквардт, главен изпълнителелен директор на сектор „Здравеопазване” на Siemens.

“Като водещ производител на ендоскопи, Olympus непрекъснато разработва продукти, които могат да бъдат използвани безопасно и надеждно. Нашата цел е да създадем ендоскопи, които намаляват до минимум стреса за пациентите и са удобни за използване от лекарите. Ендоскопите във вид на капсули имат голям потенциал в това отношение. Ние гледаме на този съвместен проект със Siemens като на осъществяване на една от нашите идеи за такъв вид ендоскоп, във вид на капсула,” обяснява Харухито Моришима, президент на Корпорация за медицински системи Olympus.

Традиционно, ендоскопите във вид на капсула се движат само от перисталтичното движение на стомашно-чревния тракт. По тази причина, понякога е трудно капсулата да бъде навигирана до определено място, което прави изследванията ограничени до малки области от стомашно-чревния тракт, като например тънкото черво. Много медицински случаи са свързани със стомашно-чревният тракт извън тънкото черво, а капсулите, предназначени за тънкото черво, не могат да бъдат използвани за щателни прегледи на голяма вътрешна кухина.

Сектор „Здравеопазване” на Siemens и Корпорация за медицински системи Olympus разработват технология, която трябва да даде възможност на лекаря да направлява капсулата интерактивно, за да наблюдава всяка част от стомаха.

Сектор „Здравеопазване” на Siemens – един от най-големите световни доставчици на медицинска техника, който определя тенденциите в медицинската образна диагностика, включително и в системите за магнитно-резонансна томография (MRI), съвместно с  Olympus – водещият световен производител на ендоскопи и иновативни решения, предназначени за много различни области в медицината, комбинират успешно най-модерните си технологии за осъществяването на този нов проект. Двете компании разработват съвместно ендоскопа във вид на капсула, системата за магнитно управление, а също и информационните системи за обработка на образите и управление на капсулата. Понастоящем двата доставчика работят върху създаването на прототип, който ще служи за определяне степента на безопасност, ефективността и ползите от това ново поколение ендоскопска технология.

Характеристики на прототипа на ендоскопа, във вид на капсула, на информационната система за обработка на образите и управление на капсулата и на насочващия магнит:

Ендоскопът, във вид на капсула ще бъде с дължина приблизително 31 mm и с диаметър 11 mm. Системи от камери, монтирани в двата края на капсулата, ще осигурят възможност да се наблюдава вътрешността на стомаха. Наблюдението в реално време ще бъде възможно благодарение на уловените изображения, които ще се предават на системата за обработка на образи заедно с информация за местоположението на ендоскопа.

По време на прегледа стомахът на пациента трябва да бъде пълен с вода, за се осигури видимост за ендоскопа във вид на капсула и да се улесни навигацията. Пациентът се поставя в обхвата на действие на насочващия магнит, като стомахът с ендоскопа във вид на капсула е в центъра на системата. Лекарят има възможност да контролира движението на капсулата с джойстик. Така капсулата ще може да се накланя и завърта и ще се ориентира хоризонтално и вертикално.

Разчита се на това, че насочващият магнит създава магнитни полета, които се променят с времето. Това осигурява възможност да се направлява капсулата в реално време според целите на изследването. Интензитетът на създадените магнитни полета е между този на апаратите за магнитно-резонансна томография и магнитното поле на земята.

Сектор „Здравеопазване” на Siemens

Сектор „Здравеопазване” на Siemens е един от най-големите доставчици за световната здравна индустрия и лидер в областта на образната диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от предпазването и ранното откриване и диагностика на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните работни потоци за най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-ефективно. Сектор „Здравеопазване” на Siemens предоставя работа на близо 48,000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2009 г. (до 30 септември), компанията регистрира приходи от 11,9 млн. евро и печалба от близо 1,5 млрд. евро. За повече информация: www.siemens.com/healthcare.

Корпорацията за медицински системи Olympus

Olympus създава първата гастрокамера през 1950 г., а след това разработва широка гама от фиброскопи и видеоскопи за пряко вътрешно наблюдение на човешкото тяло. Днес ние съсредоточаваме усилията си върху бизнеса с технологии за минимално инвазивно лечение и създаваме богат набор от инструменти и периферни устройства за медицинско лечение и клинична диагностика, включително за ендоскопска хирургия. Ние усъвършенстваме медицинските и здравните услуги, като разработваме „максимално щадяща за пациента” медицинска технология за ранна диагностика и лечение на болестите. Нашите ненадминати устройства се отличават с  „по-голяма надеждност”, а предлаганите от нас продукти и услуги отговарят на потребностите на пациентите със своята „висока ефективност”. Подробна информация за Olympus можете да намерите на официалната уеб-страница на корпорацията на адрес: http://www.olympus-global.com/en/global/.