Неправителствената организация получава финансиране от YouthSpark за усъвършенстване на уменията на 13,000 ученици от училища в селски и отдалечени райони в България

 

 

София, 19 февруари 2013 г. – Жан-Филип Кортуа, президент на Microsoft International, говори пред повече от 300 български студенти в публичното събитие „YouthSpark: Възможности за твоето бъдеще“, където обсъди предизвикателствата пред заетостта и предприемачеството, с които младите хора се сблъскват днес, както и възможностите, които YouthSpark програмата може да осигури. Г-н Кортуа обяви и старта на Microsoft YouthSpark в България с финансиране на стойност 49 000 щ. долара за неправителствената организация FEBA Alumni (Сдружение на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“). Този грант ще даде възможност на организацията да реализира програма за обучение на 13 000 ученици от училища в селски и отдалечени райони в страната.

 

Събитието се проведе в аулата на СУ „Св. Климент Охридски“. В публичната дискусия към  г-н Кортуа се присъединиха проф. Иван Илчев, ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, Н.Пр. Марси Рийс, посланик на САЩ в България и Кирил Русев, съосновател на Nimero и победител в състезанието за технологии Imagine Cup в България през 2009 г.

 

„Вярваме, че обсъждането на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, е едно от най-важните действия, които можем да предприемем заедно сега, за да се осигури бъдещето на това поколение и бъдещето на нашата глобална икономика“, заяви Жан-Филип Кортуа, президент на Microsoft International. „Искаме да сме сигурни, че най-ценният ни ресурс – младите хора – ще получат необходимото образование и обучение за общество, в което всеки има равни възможности. Този грант потвърждава намерението ни да изградим успешни партньорства в дългосрочен план, за да постигнем тази цел“.

 

Професор Илчев изрази своята благодарност към г-н Жан-Филип Кортуа и подчерта ролята на СУ „Св. Климент Охридски” като институция, чиято основна цел е да подпомага младите хора при подготвката им за бъдещо професионално развитие. Към благодарностите се присъедини и посланик Рийс, която се обърна към аудиторията и призова студентите да бъдат активни и да се възползват от възможностите, които им предоставя Майкрософт чрез програмата YouthSpark.

 

По време на събитието г-н Кортуа и Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България, връчиха на Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ грант в размер на 49 200 щ. долара за реализацията на първия YouthSpark проект в страната – „Кариера в ИТ“ (CareerIT). Ралица Ганева, член на УС на Сдружението и главен асистент във Факултета по икономика и бизнес администрация в СУ „Св. Кл. Охридски“, прие чека и представи детайли от проекта.

 

„С проектa „Кариера в ИТ“ ще работим по намаляване на голямата разлика в уменията и възможностите на младежите в България”, сподели г-жа Ганева. „Нашият анализ показва, че ако най-добре представящите се ученици участват в алтернативни и модерни образователни програми, те ще повлияят на други 15% от учениците в техните общности също да се включат. Затова смятаме допълнително да разширим предварително заложената целева група и така ще успеем да отчетем по-високи от очакваните резултати”.

 

Проектът „Кариера в ИТ“, част от програмата YouthSpark е насочен към 13 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от селски райони и отдалечени области на страната. На тези младежи ще се предостави достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество в партньорство със Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.

 

Според проучвания на Европейската комисия младежката безработица в Европейския съюз е нараснала с 50% от началото на световната икономическа криза и засяга най-вече младежите между 15 и 24 години. В същото време са вакантни 4 милиона работни места. Проучване на Националната агенция по заетостта от миналата година показва, че повече от 19% от младежите на възраст между 15 и 29 години са безработни. Други данни показват, че този процент всъщност е по-близо до 30%. Броят на завършилите научни, технологични, инженерни и математически дисциплини в България е около 5% в сравнение с близо 11% във Великобритания, Германия, Гърция и Ирландия, според Евростат. Данни на Националната статистика показват, че около 10% от завършващите студенти напускат страната, за да получат висшето си образование в чужбина и никога не се връщат. Изследвания на Евробарометър констатират, че 74% искат да емигрират. В резултат на тази липса на умения Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд смята, че България губи повече от 1 милиард евро на година.

 

Проектът „Кариера в ИТ“ ще помогне на Сдружението да подкрепи общата национална цел за удвояване на броя на завършилите висше образование, както се предвижда в рамките на програмата „Европа 2020“. Това е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2013 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години. Инициативата на компанията е повече от филантропия и включва също редица други програми – както нови, така и разширени. Те дават възможност на младите хора да планират и реализират пълния си потенциал, като ги свързват с по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество. Сред тези програми са: Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, Bizspark, Office365 for EDU, Dreamspark и Партньори в познанието.

 

„Партньори в познанието“ е ключова инициатива в Microsoft YouthSpark, която осигурява безплатен достъп до продукти и услуги на Microsoft като Office365 for Education. Тя позволява съвместна работа в реално време с деца и учители, които могат да създават групови задачи и лесно да споделят информация. Microsoft подпомага българското образование в дългосрочен план и през последните 10 години компанията е инвестирала повече от 2 млн. щатски долара чрез програмата си „Партньори в познанието“ и други съпътстващи инициативи.

 

 

Медийни партньори на програмата YouthSpark в България са Капитал Кариери, investor.bg, teenproblem.net, както и jobs.bg.