Медицинският самолет на краля на Саудитска Арабия Абдула бин Абдулазис представлява истинска летяща болница с интензивно отделение на борда. В самолета Боинг 757, който придружава краля по света, скоро беше инсталирана дигитална мобилна рентгенова система на Siemens MOBILETT XP.

 

Компанията Аеролайт, с помощта на Сектор “Здравеопазване” на Siemens в Ерланген, е разработила специален механизъм, който да държи системата в сталбилно положение при излитане, кацане и турбуленция. В същото време механизмът позволява лесно освобождаване на рентгеновата система MOBILETT XP в случай на спешност. С оглед по-нататъшно обзавеждане на своята летяща болница, крал Абдула наскоро е закупил уринен анализатор от диагностичната дивизия на Siemens.

 

Дигиталният мобилен апарат MOBILETT XP е с 30 kW генератор и плосък панел и може безпроблемно да бъде интегриран в стандартните клинични процеси за снимане на пациент на легло в отделение, за интензивно отделение, за спешни и шокови зали, за неонатални интензивни отделения и за операционни зали.

 

Сектор Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици в света на медицинска апаратура, който определя тенденциите в медицинската имиджова диагностика, в лабораторната диагностика, в медицинските информационни технологии и в технологията за слуховите апарати. Siemens предлага на клиентите си пълен набор от продукти и решения за пациентите – от превенция, навременно откриване и диагностика до лечение и по-нататъшни грижи. Чрез оптимизирането на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания Siemens допринася за навременно, ефикасно и рентабилно здравеопазване. В Сектор “Здравеопазване” на Siemens, който има поделения в цял свят, работят около 48,000 служители. 10% от всички приходи Siemens отделя за нови разработки. За допълнителна информация можете да посетите сайта: www.siemens.com/healthcare.