9 000 книги бяха дарени в рамките на благотворителната кампания на Paradise Center и сдружение „1 Процент Промяна“, посветена на 24 май. В продължение на четири дни посетителите на търговския център се включиха в инициативата, като дариха книги за възраждането на читалище „Развитие 2022“ в село Ослен Криводол, община Мездра.

Първоначалният стремеж на организаторите беше да се съберат 3 000 книги – количеството, нужно за възобновяване дейността на читалището. Благодарение на ентусиазма на участниците, постигнатите резултати надвишават в пъти заложената цел и успяват да запълнят изцяло капацитета на библиотеката в селото.

„В тази кампания бяха събрани 9000 книги в помощ на възобновеното читалище „Развитие 2022“ в с. Ослен Криводол, община Мездра и неговата библиотека. Благодарим от сърце на всички организатори, участници и дарители, които помагат да се съхрани жив българският дух, да се запази и развива българската книжовност и култура. Нация, която помага и подкрепя нуждаещите се, ще оцелее и ще пребъде!“ – споделят Роман Иванов, кметски наместник на с. Ослен Криводол и Диана Иванова, председател на Читалищното настоятелство.

Дарените книги покриват всички жанрове – както художествена литература, исторически романи и детски книжки, така и специализирана – енциклопедии, справочници, речници.

Читалище „Развитие-1931“ спира да функционира през 1969 г., когато жителите започват да мигрират в по-големи населени места. Благотворителната кампания на Paradise Center с фокус върху образованието и възраждането на културните средища в страната се припокрива с мисията на „1 Процент Промяна“ и работата им в направление „Образование“. Така в духа на 24 май търговският център и сдружението обединиха усилия, за да възродят отново този дом на българските традиции, култура и просвета.