NIVEA Разработи нов метод за анализ на кожата

Създаването на по-добри продукти за оптимална грижа за кожата изисква задълбочено познаване на кожата и на метаболитните й процеси. За да се постигне това, вътрешни екипи в Beiersdorf работят върху разработването на по-точни и изцяло нов вид изследователски методи. В Beiersdorf, като част от докторската си теза, химикът и специалист по храните Бернард Енталер разработва метод за анализ на кожата, който помага за по-доброто й познаване.

 

Методът се нарича MALDI Imaging и съчетава химически, физически и образни техники за анализ заедно по начин, който дава нова информация за биологията на кожата. “С MALDI Imaging стотици вещества, които изграждат кожата, като протеини и липиди, могат едновременно да се включат в изследването. Това дава възможност за прецизно определяне на състава и състоянието на кожните слоеве”, казва Бернард Енталер.

 

Ако се съпоставят проби на здрава и на проблемна кожа по метода, разликите в материала или „биомаркерите”, свързани с различните състояния на кожата, могат да бъдат разпознати на молекулярно ниво и тяхното разпространение може да бъде представено на изображение. Освен това новоразработеният метод не е ограничен само до съпоставката на две кожни проби: “До 100 проби кожна тъкан могат да се сравнят в рамките на един експеримент”, казва Енталер.

 

Чрез добиване на знания за метаболитните процеси при различните състояния на кожата могат да бъдат определени нови отправни точки за целенасоченото й лечение. Чрез изобразяването на биомаркерите може също да се оцени успехът на лечението директно върху самата кожна проба.

 

“Методът отваря нови възможности за анализ на кожни проби. Това ще ни помогне да увеличим знанията си за кожата и да използваме тези знания за разработването на иновативни продукти за грижа за кожата.”, казва Енталер.