ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН
„PERFECTION REDESIGNED”

Организатор: BROWN-FORMAN, BULGARIA за марката Finlandia Vodka

Условия за участие:

 1. Конкурсът “Perfection Redesigned” се провежда за периода 29 август – 20 септември 2011 г. включително.
 2. За участие в конкурса се допускат лица, навършили 18-годишна възраст.

 3. В конкурса могат да участват любители и студенти по интериорен, индустриален/промишлен и рекламен дизайн, архитектура и визуални изкуства от цялата страна.

 4. Всеки участник трябва да изпрати фотореалистична визуализация на дизайн в сферата на бита, домашния и офис интериор със задължителен елемент – новата бутилка на водка Finlandia, която трябва да бъде неизменна част от предлагания дизайн.

 5. Визията на бутилката, която да се използват в реализирането на проектите, може да бъде изтеглена от  ТУК

 6. Проектите трябва да се изпращат в дигитален формат във файл с разширение jpg; bmp; pdf или ppt. Файлове с разширение, различно от посочените в настоящите правила, няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

 7. Засилване на контраста и/или корекция на цветовете във визуалното представяне са допустими.

 8. Всеки участник може да изпрати за участие до 3 (три) проекта.

 9. Проектите за участие се изпращат на е-mail адрес: perfection.redesigned@gmail.com

 10. Всеки участник трябва да приложи към писмото:
  • Трите си имена

  • Кратко описание на проекта, с който кандидатства

  • Попълнена декларация, че приема условията за участие в конкурса. Декларацията може да бъде изтеглена от  ТУК

  • Телефон за връзка

 11. Проектите и техните визуални представяния трябва да са авторски материали. С участието си в конкурса участникът потвърждава, декларира и гарантира, че предоставеният проект е оригинално произведение, създадено единствено от него, че не се нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуалната собственост на което и да било лице или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права, права на собственост, претенции или права на участие във връзка с проекта.

 12. Проектите не трябва да съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание. Проектите не трябва да нарушават или да насочват към нарушаване на забраните по чл.54 и чл.55от Закона за здравето.

 13. Всеки участник, чийто проект не отговаря на изискванията, може да бъде дисквалифициран по преценка на Организатора и журито.

 14. Проектите ще бъдат оценявани от жури от професионални дизайнери. Допуснатите за участие в конкурса проекти ще бъдат оценявани поотделно, в съответствие със следните критерии за оценка:

  • Съответствие със заданието, дефинирано в т.4 от настоящите условия – 50%

  • Креативност и оригиналност – 50%

 15. Авторското право, изключителното право на собственост и правото на ползване на проектите за търговски или рекламни цели принадлежат на автора.

 16. Организаторът има право да използва проектите за провеждане на изложба по време на официалното събитие за представяне на новия дизайн на бутилката на Finlandia Vodka в края на септември 2011 г.

 17. Организаторът има право да предоставя на медии проектите, да ги публикува в Интернет, на Интернет страницата си, в социалните мрежи, без изричното съгласие на автора за всяко отделно действие по тази точка, като определя времето, мястото и начина, по който да стане това. С приемането на тези условия авторът дава съгласието си организатора да упражнява правата си по тази точка от условията, както е определено тук;

 18. Победителят в конкурса „Perfection Redesigned” ще бъде обявен на 30.09.2011 г.

КОНКУРСНИ НАГРАДИ:

 • Победителят в конкурса ще бъде възнаграден с парична награда на стойност 1 000 лева.

 • Всички участници ще получат подаръци от Организаторите.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

Заявките за участие с информация за имената на автора, телефон за връзка, декларацията за съгласие с условията, както и проектите се подават на e-mail адрес:perfection.redesigned@gmail.com в срок до 20септември 2011 г. включително. 

Организаторите ще потвърдят заявката и получаването на конкурсните творби до 24 часа след получаване на мейла.

Декларацията за съгласие с условията на конкурса може да бъде изтеглена от ТУК

За контакти : тел.: 02/981 41 90; 0895 770 764 – Христина Ванчева

Повече информация за конкурса може да се намери на: www.apraagency.com/finlandiavodka


Запазете съзнанието си чисто. Консумирайте умерено