Нестле” подкрепя ангажимента си към един от основните си двигатели на растежа – популярно позиционираните продукти (ППП), като обяви, че компанията очаква да генерира продажби в световен мащаб в размер на 20 млрд. швейцарски франка през следващите години.

 

Популярно позиционираните продукти (ППП) отговарят на специфичните нужди на около 3 милиарда потребители с по-ниски доходи, много от които сега навлизат в икономиката и купуват маркови стоки за първи път. Като такива, ППП са адаптирани от гледна точка на хранителния състав, цената, достъпността и формата, за да отговорят на специфичните изисквания на тези потребители.

На пресконференция в Джакарта, Аршад Чаудри, Главен изпълнителен директор на „Нестле Индонезия”, заяви: „Ползите от Популярно позиционираните продукти са в три аспекта: те спомагат за предоставянето на балансиран хранителен режим на нововъзникващите потребители, генерират висок растеж за „Нестле”, и подпомагат икономиките на развиващите се страни като Индонезия и тяхното население. ППП са една от основните движещи сили на растежа на „Нестле” за следващите години и Нестле Групата очаква продажби на ППП в световен мащаб в размер на 20 млрд. швейцарски франка през следващите години.”

През 2009 г., Популярно позиционираните продукти като цяло възлизат на 8,8 милиарда швейцарски франка и са се увеличили три пъти по-бързо от останалата част от Нестле Групата. Потенциалът за растеж на ППП е свързан с увеличаване на населението и по-високата покупателна способност: населението в развиващите се пазари се очаква да нарасне с 3,3 милиарда души до 2050 г. и още един милиард потребители ще навлязат в паричната икономика през следващите десет години. Като цяло, през 2009 г. Нестле Групата достигна продажби в размер на 35 млрд. швейцарски франка в развиващите се пазари.

Аршад Чаудри добави: „Популярно позиционираните продукти са от огромно значение в страни като Индонезия, където по-доброто хранене оказва положително въздействие не само върху здравето, развитието и образованието на потребителите с по-ниски доходи, но също и върху местната икономика. ППП са ясен израз на принципа за Създаване на Добавена Стойност, който е част от нашата бизнес стратегия: за да може един бизнес да се развива успешно в дългосрочен план, той трябва да създава стойност не само за акционерите си, но и за обществото и общностите като цяло, от земеделските производители до служителите и потребителите.”

По отношение на хранителната стойност, ППП са специално предназначени за справяне с най-често срещаните видове недостиг на микроелементи в храната, които преобладават сред нововъзникващите потребители. Около 40% от индонезийското население приемат по-малко от 50% от препоръчителния дневен прием на витамин А и желязо. Продукти като млякото на прах „Nestle Ideal” и „Koko Krunch” са обогатени с желязо, калций и витамини A, C и D.

За да се гарантира тяхната достъпност, популярно позиционираните продукти са разработени по начин, който позволява на потребителите да ги купуват редовно; освен това те са произведени от местни суровини, с цел да се ограничат разходите по веригата, и се разпространяват по различни канали, включително улични пазари и преносими улични сергии.

Популярно позиционираните продукти на „Нестле” включват много широка гама продукти – от кулинарното портфолио до напитки, млечни продукти, шоколадови изделия, които общо наброяват над 3950 продукта. ППП вариантите на основни световни марки включват Maggi, Milo и Nescafе.