Skip to main content

Очакват се глобални продажби от 20 млрд. швейцарски франка при популярно позиционираните продукти на „Нестле”

Нестле” подкрепя ангажимента си към един от основните си двигатели на растежа – популярно позиционираните продукти (ППП), като обяви, че компанията очаква да генерира продажби в световен мащаб в размер на 20 млрд. швейцарски франка през следващите години.

 

Популярно позиционираните продукти (ППП) отговарят на специфичните нужди на около 3 милиарда потребители с по-ниски доходи, много от които сега навлизат в икономиката и купуват маркови стоки за първи път. Като такива, ППП са адаптирани от гледна точка на хранителния състав, цената, достъпността и формата, за да отговорят на специфичните изисквания на тези потребители.

На пресконференция в Джакарта, Аршад Чаудри, Главен изпълнителен директор на „Нестле Индонезия”, заяви: „Ползите от Популярно позиционираните продукти са в три аспекта: те спомагат за предоставянето на балансиран хранителен режим на нововъзникващите потребители, генерират висок растеж за „Нестле”, и подпомагат икономиките на развиващите се страни като Индонезия и тяхното население. ППП са една от основните движещи сили на растежа на „Нестле” за следващите години и Нестле Групата очаква продажби на ППП в световен мащаб в размер на 20 млрд. швейцарски франка през следващите години.”

През 2009 г., Популярно позиционираните продукти като цяло възлизат на 8,8 милиарда швейцарски франка и са се увеличили три пъти по-бързо от останалата част от Нестле Групата. Потенциалът за растеж на ППП е свързан с увеличаване на населението и по-високата покупателна способност: населението в развиващите се пазари се очаква да нарасне с 3,3 милиарда души до 2050 г. и още един милиард потребители ще навлязат в паричната икономика през следващите десет години. Като цяло, през 2009 г. Нестле Групата достигна продажби в размер на 35 млрд. швейцарски франка в развиващите се пазари.

Аршад Чаудри добави: „Популярно позиционираните продукти са от огромно значение в страни като Индонезия, където по-доброто хранене оказва положително въздействие не само върху здравето, развитието и образованието на потребителите с по-ниски доходи, но също и върху местната икономика. ППП са ясен израз на принципа за Създаване на Добавена Стойност, който е част от нашата бизнес стратегия: за да може един бизнес да се развива успешно в дългосрочен план, той трябва да създава стойност не само за акционерите си, но и за обществото и общностите като цяло, от земеделските производители до служителите и потребителите.”

По отношение на хранителната стойност, ППП са специално предназначени за справяне с най-често срещаните видове недостиг на микроелементи в храната, които преобладават сред нововъзникващите потребители. Около 40% от индонезийското население приемат по-малко от 50% от препоръчителния дневен прием на витамин А и желязо. Продукти като млякото на прах „Nestle Ideal” и „Koko Krunch” са обогатени с желязо, калций и витамини A, C и D.

За да се гарантира тяхната достъпност, популярно позиционираните продукти са разработени по начин, който позволява на потребителите да ги купуват редовно; освен това те са произведени от местни суровини, с цел да се ограничат разходите по веригата, и се разпространяват по различни канали, включително улични пазари и преносими улични сергии.

Популярно позиционираните продукти на „Нестле” включват много широка гама продукти – от кулинарното портфолио до напитки, млечни продукти, шоколадови изделия, които общо наброяват над 3950 продукта. ППП вариантите на основни световни марки включват Maggi, Milo и Nescafе.