Инициативата ще струва над 5 млн. лв. и цели да развие културния туризъм в региона

 

Община Самоков представи проект за реставрация и консервация на античната римска крепост „Цари мали град” в местността „Св. Спас” край село Белчин. От началото на тази седмица тя и разположените в непосредствена близост филиал на Историческия музей в Самоков и късносредновековната църква „Св. Петка” са включени в списъка на 100-те национални туристически обекта.

 

С този проект целим да развием потенциала за културен туризъм в района и така, освен традиционно силна зимна дестинация, да го наложим като подходящо място за целогодишен отдих”, обяви кметът на община Самоков Ангел Николов.

 

Предварителните изчисления показват, че реализацията на проекта ще струва над 5 млн. лв. До този момент археологическите разкопки са финансирани от фондация „Възраждане на Белчин“ с председател Симеон Пешов. Община Самоков ще кандидатства за средства по схемата за „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

Проектът предвижда след реставрацията северозападната кула на крепостта да изпълнява функциите на музейна експозиция, а североизточната кула да се използва като площадка за посетители. Източната, южната и западната стени на крепостта ще се реставрират частично, като една от кулите ще се изгради до нивото на покрива.

 

Инициативата на община Самоков включва и обособяване на зона за отдих. Предвидени за изграждане са туристически еко-пътеки около и вътре в археологическия обект. За да се подобри достъпът на посетителите до крепостта е планирано изграждането и на панорамно влакче – от паркинга на музейния комплекс до крепостните стени. Децата ще могат да се забавляват в специално обособен въжен парк.

 

По време на археологическите проучвания на крепостта са разкрити и останките на две раннохристиянски и на една средноковековна църква. Основите на трите храма се застъпват, което по думите на главния археолог на обекта Веселин Хаджиангелов е безспорно доказателство за приемствеността на култовите места в областта.

 

”По монетите, открити в хоросанния слой на най-ранния храм, датирахме изграждането му от края на IV век. Представете си, само няколко десетиления след 325 г. – когато при Константин Велики Християнството става официална религия в Римската империя – по нашите земи вече имаме раннохристиянски църкви”, обясни Хаджиангелов.

 

Освен консервацията на основите на двата ранни храма е предвидена пълната реконструкция на средновековната църква. Върху белите й стени ще бъдат прожектирани уникални стенописи от други храмовете в Самоковския край.