Skip to main content

NIVEA подкрепя залесяването на територии с нарушено екоравновесие

Компанията търси 10 000 души, които да се включат в инициативата на интернет сайта www.NIVEA.bg/leaf

 

NIVEA стартира инициатива за залесяване на територии с нарушено екоравновесие. Следвайки философията зад новата си натурална серия Pure & Natural, компанията търси хиляди хора в интернет, които да дарят своето виртуално листенце на адрес www.NIVEA.bg/leaf. За всяко създадено листенце на сайта в рамките на поставената цел от 10 000 листенца NIVEA ще предоставя по 50 ст. От 1-ви до 21-ви септември всеки може да създава виртуални Pure & Natural листенца, като целта е броят им да достигне 10 000.

 

Набраните средства ще бъдат разпределени за залесяване и съпътстващи дейности с цел възстановяване на пострадали или унищожени от човешка дейност или природни бедствия гори, включително за възстановяване на крайречни гори или гори във влажни зони. Залесяванията ще се извършат с местни видове, характерни за естествената растителност на избраните места. Активностите ще бъдат извършени и контролирани от фондация „ЕкоОбщност”.

 

Залесяването на горските райони с местни дървесни видове е основно средство, с което може да се противодейства на нанесените поражения и да се подпомогне укрепването на естествените местообитания и екосистеми в тези райони.